przesuń do początku strony

CS PSP Częstochowa

  • Znaleziono 19 wiadomości.

  • 1
  • 2

W dniu 30 czerwca 2017r. zakończyły się dwudniowe warsztaty metodyczno-tematyczne w zakresie „Emisji głosu i prowadzenia zajęć oraz opisywania treści kształcenia efektami”. Warsztaty odbyły się w ramach działalności wspomagającej, zgodnej z „Planem nadzoru dydaktycznego na rok 2017 Komendanta Głównego PSP”, zorganizowane przez Biuro Szkolenia Komendy Głównej PSP oraz Centralną Szkołę PSP w Częstochowie.

Warsztaty metodyczno-tematyczne w zakresie „Emis

Zawody stanowiły podsumowanie całorocznego trudu szkolenia sportowego strażaków, prowadzonego w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym od 1996 roku nieprzerwanie odbywają się na obiektach sportowych Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

XXXIV Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym

W dniach 29.05 do 02.06.2017 r. na terenie Centralnej Szkoły PSP odbyła się piąta edycja szkolenia w zakresie pobierania próbek substancji chemicznych w warunkach skażenia środowiska (The training course in conducting sampling and analysis in a highly contaminated environment).

V edycja szkolenia w zakresie pobierania próbek s

W dniach 12-14.12.2016 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie Zespołu, powołanego Decyzją Nr 69 Komendanta Głównego PSP, do opracowania dokumentacji przetargowej do budowy Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

Spotkanie dotyczące budowy Systemu Wspomagania De
  • 1
  • 2