przesuń do początku strony

CS PSP Częstochowa

  • Znaleziono 12 wiadomości.

  • 1
  • 2

W dniach 12-14.12.2016 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie Zespołu, powołanego Decyzją Nr 69 Komendanta Głównego PSP, do opracowania dokumentacji przetargowej do budowy Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

Spotkanie dotyczące budowy Systemu Wspomagania De

W dniu 02 grudnia 2016 roku zakończone zostało kolejne po zatwierdzeniu programu przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym realizowane w dniach 28.11 - 02 grudnia 2016 roku

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdział

W dniu 30 listopada 2016 r. st. bryg. Jacek Antos - Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP dokonał uroczystego wręczenia certyfikatów potwierdzających udział w warsztatach doskonalących z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych, 11 wyróżnionym kadetom z XIX Turnusu Dziennego Studium Aspirantów PSP.

Warsztaty doskonalące z zakresu gaszenia pożaró

W dniu 22 i 24 listopada 2016 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie gościła delegacja zagraniczna pod przewodnictwem Pana płk. służby wewnętrznej prof. nadzwyczajnego Iwana Poliwody - komendanta Dowódczo-Inżynieryjnego Instytutu Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi.

Delegacja zagraniczna pod przewodnictwem Pana płk

W dniach 17 – 18 listopada w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbyła się narada szkoleniowa w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, zorganizowana przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Narada szkoleniowa ekspertów PSP i IOŚ w zakresi

Dnia 14 listopada Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska odwiedziła województwo śląskie, a dokładnie Częstochowę, aby przekonywać i konsultować zapowiedziane na przyszły rok zmiany w oświacie, czyli likwidację gimnazjów.

Spotkanie z Panią Minister Edukacji Narodowej w C
  • 1
  • 2