przesuń do początku strony

CS PSP Częstochowa

  • Znaleziono 22 wiadomości.

  • 1
  • 2
  • 3

W dniu 27 października 2017 roku o godzinie 12:00 w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczystość ŚLUBOWANIA słuchaczy XXI turnusu Studium Dziennego Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu S

Realizując zadania wynikające ze sprawowania nadzoru dydaktycznego w ramach działalności wspomagającej, w dniach 11-13 października 2017 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Opolu, odbyły się warsztaty w zakresie przygotowania kadry dydaktycznej z zakresu doskonalenia zasad stosowania wentylacji taktycznej podczas gaszenia pożarów wewnętrznych

Warsztaty z zakresu doskonalenia zasad stosowania

W dniach 9-10 października 2017 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się spotkanie grup roboczych przedstawicieli szkół pożarniczych kształcących w zawodzie technik pożarnictwa. Prace dotyczyły wypracowania modelowego statutu szkół oraz przygotowania założeń do naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2018/2019.

Spotkanie grup roboczych przedstawicieli szkół p

W dniu 30 czerwca 2017r. zakończyły się dwudniowe warsztaty metodyczno-tematyczne w zakresie „Emisji głosu i prowadzenia zajęć oraz opisywania treści kształcenia efektami”. Warsztaty odbyły się w ramach działalności wspomagającej, zgodnej z „Planem nadzoru dydaktycznego na rok 2017 Komendanta Głównego PSP”, zorganizowane przez Biuro Szkolenia Komendy Głównej PSP oraz Centralną Szkołę PSP w Częstochowie.

Warsztaty metodyczno-tematyczne w zakresie „Emis

Zawody stanowiły podsumowanie całorocznego trudu szkolenia sportowego strażaków, prowadzonego w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym od 1996 roku nieprzerwanie odbywają się na obiektach sportowych Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

XXXIV Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym

W dniach 29.05 do 02.06.2017 r. na terenie Centralnej Szkoły PSP odbyła się piąta edycja szkolenia w zakresie pobierania próbek substancji chemicznych w warunkach skażenia środowiska (The training course in conducting sampling and analysis in a highly contaminated environment).

V edycja szkolenia w zakresie pobierania próbek s
  • 1
  • 2
  • 3