przesuń do początku strony

CS PSP Częstochowa

  • Znaleziono 29 wiadomości.

  • 1
  • 2
  • 3

13 kwietnia 2018 roku zakończone zostało szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdział

W dniu 27 października 2017 roku o godzinie 12:00 w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczystość ŚLUBOWANIA słuchaczy XXI turnusu Studium Dziennego Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu S

Realizując zadania wynikające ze sprawowania nadzoru dydaktycznego w ramach działalności wspomagającej, w dniach 11-13 października 2017 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Opolu, odbyły się warsztaty w zakresie przygotowania kadry dydaktycznej z zakresu doskonalenia zasad stosowania wentylacji taktycznej podczas gaszenia pożarów wewnętrznych

Warsztaty z zakresu doskonalenia zasad stosowania

W dniach 9-10 października 2017 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się spotkanie grup roboczych przedstawicieli szkół pożarniczych kształcących w zawodzie technik pożarnictwa. Prace dotyczyły wypracowania modelowego statutu szkół oraz przygotowania założeń do naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2018/2019.

Spotkanie grup roboczych przedstawicieli szkół p
  • 1
  • 2
  • 3