przesuń do początku strony

SA PSP Poznań

  • Znaleziono 7 wiadomości.

Od 8 do 10 listopada 2016 r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyło się spotkanie robocze funkcjonariuszy służby BHP, powołanych przez Komendanta Głównego PSP do opracowania katalogu zadań oraz harmonogramu realizacji wytycznych KG PSP w sprawie organizacji bezpieczeństwa i higieny służby/pracy w Państwowej Straży Pożarnej.

Spotkanie zespołu ds. bhp