przesuń do początku strony

Konkursy organizowane przez KG PSP

Facebook - Prewencja Społeczna

Konkurs na nowe logo Państwowej Straży Pożarnej: http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Konkurs-na-nowe-logo-Panstwowej-Strazy-Pozarnej/idn:36141

UWAGA. UWAGA. UWAGA. 
W związku z bardzo dużą liczbą nadesłanych prac na konkursy organizowane przez KG PSP
terminy ich rozstrzygnięcia są przesunięte.

Będziemy o nich informować na bieżąco.