przesuń do początku strony

Lista aktualności

12 KWI 2017

Przygotowania do RODO

Przygotowania do RODO
Przygotowania do RODO

RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych to dokument Parlamentu Europejskiego i Rady UE zastępujący liczące 20 lat regulacje i zasady w obszarze ochrony danych osobowych. Wejdzie w życie 25 maja 2018 r. na terenie Unii Europejskiej. Jak podkreślają znawcy tematyki, regulacje wprowadzą rewolucję w podejściu do ochrony danych osobowych, wymagając od podmiotów i firm rozliczeń i realnego, a nie formalnego zaangażowania się w ochronę danych osobowych. A czasu na zmianę pozostało niewiele.

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Ochrona danych osobowych oraz wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle RODO w Państwowej Straży Pożarnej” była krokiem w kierunku przygotowania naszej formacji do wdrażania nowych przepisów. Jej istotnym punktem było podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych. Sygnatariuszami dokumentu byli generalny inspektor ochrony danych osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa, komendant główny PSP nadbryg. Leszek Suski, komendant-rektor SGSP st. bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka oraz dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski. Porozumienie przewiduje współpracę instytucji w kilku obszarach, m.in. naukowo-badawczym, edukacyjnym i szkoleniowym, a także promocyjnym i wydawniczym.

Podpisane porozumienie będzie gwarantować wspólne, jednolite działania Państwowej Straży Pożarnej i generalnego inspektora ochrony danych osobowych we wdrażaniu nowych zasad w ochronie danych osobowych – podkreślił nadbryg. Leszek Suski.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem naszego środowiska. Przybyli na nią strażacy z całego kraju, a także przedstawiciele świata nauki. Liczną grupą byli komendanci wojewódzcy PSP i komendanci szkół PSP, dyrektorzy biur w KGPSP, administratorzy bezpieczeństwa informacji w PSP, w których obowiązki zawodowe wpisuje się tematyka ochrony danych osobowych, naczelnicy wydziałów informatyki w komendach, na których spoczywa obowiązek ochrony danych z perspektywy rozwiązań IT.

Do zainteresowania konferencją przyczynił się z pewnością bogaty program przedsięwzięcia. Był wśród nich m.in. interesujący wykład prof. dr hab. Ireny Lipowicz, niegdyś rzecznika praw obywatelskich, o aksjologii ochrony danych osobowych w Polsce. Dr Maciej Kawecki, dyrektor gabinetu politycznego ministra w Ministerstwie Cyfryzacji przedstawił zagadnienie projektowania polskich przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie inspektorów ochrony danych. Wystąpienie Moniki Krasińskiej, dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg GIODO zapoznało słuchaczy z prawnymi aspektami zagadnienia, a Bogusławy Pilc, dyrektor Departamentu Inspekcji GIODO – z aspektami odpowiedzialności administratora danych osobowych. Interesujący był wykład na temat wykorzystania dronów w aspekcie ochrony danych osobowych czy prelekcja o zasadach ochrony informacji, które przetwarzamy zawodowo. Z samymi zmianami w świetle RODO zapoznał słuchaczy dr Grzegorz Sibiga z Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Drugiego dnia spotkania miały miejsce sesje panelowe poświęcone tematyce ochrony danych osobowych i sprawom obronnym.

Konferencja odbyła się 11 i 12 kwietnia w CNBOP-PIB w Józefowie. Jej organizatorzy to GIODO, KG PSP, SGSP, CNBOP-PIB.

Pobierz plik *.pdf "Porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych" (1,75 Mb.)

Opracowanie  i zdjęcia: mł. bryg. Anna Łańduch – „Przegląd Pożarniczy”
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej

13 KWI 2017

Przygotowania do RODO

wszystkie aktualności