przesuń do początku strony

Lista aktualności

13 WRZ 2017

Wystąpienie gen. brygadiera Leszka Suskiego podczas 47. posiedzenia Sejmu

Wystąpienie gen. brygadiera Leszka Suskiego podczas 47. posiedzenie Sejmu
Wystąpienie gen. brygadiera Leszka Suskiego podczas 47. posiedzenia Sejmu
Wystąpienie gen. brygadiera Leszka Suskiego podczas 47. posiedzenie Sejmu
Wystąpienie gen. brygadiera Leszka Suskiego podczas 47. posiedzenia Sejmu
47. posiedzenia Sejmu
47. posiedzenie Sejmu

Jednym z głównych punktów pierwszego dnia 47. posiedzenia Sejmu, które odbyło się 12 września 2017 roku, była informacja Rady Ministrów na temat działań podejmowanych w związku z sytuacją powstałą wskutek silnych wiatrów i intensywnych opadów deszczów, które miały miejsce w sierpniu 2017 roku.

Na prośbę Prezes Rady Ministrów Beatę Szydło, wicemarszałek Joachim Brudziński udzielił głosu komendantowi głównemu Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierowi Leszkowi Suskiemu, który w swojej wypowiedzi przedstawił działania systemu ratowniczego w Polsce.

W trakcie swojej wypowiedzi gen. brygadier Leszek Suski przedstawił działania prowadzone przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych w Suszku na podstawie szczegółowych informacji, które były rejestrowane.

Komendant główny PSP odniósł się także do kwestii samorzutnego przemieszczania się jednostek ochotniczych straży pożarnych w rejony dotknięte skutkami silnych wiatrów. Niezgłaszanie do właściwych stanowisk kierowania komend powiatowych lub miejskich PSP, samowolne opuszczenie własnego terenu działania przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, prowadzi do osłabienia potencjału ratowniczego w macierzystych powiatach. W konsekwencji może to prowadzić do utrudnień w organizacji i koordynacji działań ratowniczych przez PSP.

Na zakończenie komendant główny PSP podsumował prowadzoną akcję usuwania skutków nawałnic w czasie od 10 do 30 sierpnia 2017 roku, w której zginęło sześć osób, 62 osoby zostały ranne, w tym 23 strażaków. W akcji brało udział 149 jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej i 1534 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Opracowanie: KG PSP
Zdjęcia: Sejm RP, KPRM
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP 

wszystkie aktualności