przesuń do początku strony

Lista aktualności

19 CZE 2017

XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego rozstrzygnięta

XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego rozstrzygnięta
XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego rozstrzygnięta

Zakończyła się XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”, którego organizatorem był Komendant Główny PSP.

Eliminacje centralne odbyły się 19 czerwca br. w siedzibie Komendy Głównej PSP. W skład Komisji, oprócz pracowników Wydziału Prewencji Społecznej i przedstawicieli Komendy Głównej PSP, weszli: asystentka ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz dowódca zastępu w JRG 2 w Radomiu. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat zachowania bezpieczeństwa w przypadku wszelkiego typu zagrożeń oraz zobrazowaniu pracy strażaków w akcjach stanowiących zagrożenie dla człowieka i środowiska. Konkurs pomaga kształtować właściwe postawy, ma poprawiać świadomość zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń nie tylko w swoim najbliższym otoczeniu.

Jak co roku konkurs organizowany był przy współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich. Skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat według grup: grupa młodsza szkoły podstawowej klasy (I – III), grupa średnia szkoły podstawowej klasy (IV – VI), gimnazjum klasy (I – III), oraz uczniowie niepełnosprawni (do 18 roku życia).

Uczestnicy konkursu to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych, wychowankowie świetlic terapeutycznych oraz ośrodków terapii zajęciowej. 

Prace, które dotarły do Komendy Głównej PSP przeszły wszystkie szczeble eliminacji – gminne, powiatowe oraz wojewódzkie.

Z 296 prac nadesłanych na konkurs z 15 województw, Komisja na szczeblu centralnym wyłoniła 16 laureatów. W każdej z czterech grup wiekowych po trzy najlepsze pod względem artystycznym oraz najbardziej odpowiadające tematowi prace plastyczne, wyróżniła również cztery osoby.

20 CZE 2017

XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego – kategoria I – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych

20 CZE 2017

XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego – kategoria II – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

20 CZE 2017

XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego – kategoria III – uczniowie gimnazjów

20 CZE 2017

XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego – kategoria IV – uczniowie szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych

Poniżej protokół z eliminacji centralnych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego w 2017 r.:

Strona nr 1/3

Strona nr 2/3

Strona nr 3/3

Atrakcyjne nagrody rzeczowe zostaną wręczone laureatom we wrześniu, podczas uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego 2017/2018.

Opracowanie: koordynator konkursu st. specjalista Ewa Kraśniewska, Wydział Prewencji Społecznej Komendy Głównej PSP
Zdjęcia: Marta Wawiórko, Wydział Prewencji Społecznej
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej

19 CZE 2017

XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego rozstrzygnięta

wszystkie aktualności