przesuń do początku strony

Lista aktualności

  • Znaleziono 2872 wiadomości.

20 marca br. w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odbyło się spotkanie z Wiceministrem Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i Ochrony Ludności przed Następstwami Katastrofy Czarnobylskiej panem Walerijem Michajłowiczem TRETIAKOVEM. W

Realizując ustalenia zawarte w „Porozumieniu w sprawie zasad współdziałania Polskiego Związku Alpinizmu z krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym" w ub. tygodniu  odbyły się wspólne ćwiczenia PSP i PZA na zalanym odcinku doświadczalnym