przesuń do początku strony

Lista aktualności

  • Znaleziono 2889 wiadomości.

Realizując ustalenia zawarte w „Porozumieniu w sprawie zasad współdziałania Polskiego Związku Alpinizmu z krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym" w ub. tygodniu  odbyły się wspólne ćwiczenia PSP i PZA na zalanym odcinku doświadczalnym