przesuń do początku strony

lubelskie

 • Znaleziono 360 wiadomości.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Następna
 • Ostatnia

Realizując polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego dotyczące przeprowadzenia ćwiczeń sprawdzających przygotowanie podmiotów ksrg do prowadzenia działań przeciwpowodziowych na przełomie maja i czerwca br. na terenie woj. lubelskiego zorganizowano kilkanaście ćwiczeń manewrowych w powiatach, w których istnieje realne zagrożenie powodziowe.

Ćwiczenia powodziowe realizowane przez Wydział O

28 kwietnia 2017 roku w godzinach 9:00 – 13:00 w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4) odbyła się inauguracja kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować” z zakresu: Zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznych zachowań w obliczu występujących zagrożeń w domu i szkole.

Inauguracja kampanii edukacyjnej "Strażak uczy ra

10 kwietnia br. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie przy ul. Grygowej 10, odbyło się posiedzenie Wielkanocne Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” woj. lubelskiego (zwanej dalej MSP) poszerzone o członków organizacji zakładowych oraz zaproszonych gości.

Posiedzenie Wielkanocne Międzyregionalnej Sekcji

5 kwietnia 2017 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyły się warsztaty metodyczno-tematyczne pn. „Ujednolicenie metodyki szkolenia strażaków z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej”.

Warsztaty metodyczno-tematyczne pn. „Ujednolicen
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Następna
 • Ostatnia