przesuń do początku strony

mazowieckie

21 KWI 2017

Otwarcie sali OGNIK w KM PSP Siedlce

Otwarcie sali "Ognik"  w KM PSP Siedlce

20 kwietnia 2017 roku w KM PSP Siedlce nastąpiło uroczyste otwarcie sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej „Ognik".

Sala Edukacyjna "Ognik" powstała w ramach rządowego programu "Bezpieczna +", który ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią. W ramach programu w całej Polsce powstały sale edukacyjne do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Konferencję otwarcia poprowadził Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach st. bryg. Andrzej Celiński przybliżając zebranym gościom główne cele programu „Bezpieczna +" oraz samej sali „Ognik".

Następnie przecięto wstęgę i rozpoczęto zajęcia dla dzieci w Ogniku, które poprowadził mł. bryg. Paweł Kulicki.

Rolą strażaków jest wytłumaczenie dzieciom, jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla, jak należy dbać o prawidłową wentylację pomieszczeń, do jakich zagrożeń może doprowadzić niewłaściwe użytkowanie sprzętu domowego, jak powinna przebiegać ewakuacja z miejsca objętego pożarem. Dzieci dowiedzą się również o zagrożeniach sezonowych takich jak wypalanie traw czy jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą.

Dzieci w sali Ognik będą mogły zobaczyć, jak rozprzestrzenia się dym w realnych warunkach pożaru, jak działają czujki czadu i dymu, nauczą się jak prawidłowo wezwać służby ratownicze, a także będą mogły przymierzyć hełm strażacki, zobaczyć samochody i sprzęt pożarniczy oraz zjazd alarmowy strażaków po ześlizgu.

W uroczystości udział wzięli:
st. bryg. Mirosław Jasztal – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
Michał Okniński – Wicestarosta Siedlecki,
Anna Sochacka – Wiceprezydent Miasta Siedlce,
starszy wizytator Mariusz Bułas – przedstawiciel Kuratorium Oświaty Delegatura w Siedlcach,
Jerzy Pawlik – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Siedlce,
Agnieszka Czarnocka, Arkadiusz Mazurkiewicz, Piotr Karaś, Andrzej Sitnik – przedstawiciele Komisji Oświaty Urzędu Miasta Siedlce,
Jan Osiej – Zastępca Wójta Gminy Siedlce,
Krystyna Kozak – Przewodnicząca Komisji Oświaty Gminy Siedlce,
Paweł Trojanowski – Asystent Regionalny posłanki Julii Pitery
oraz grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Siedlcach wraz z opiekunkami – Sylwią Rostek i Agnieszką Chorłowską.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Paweł Kulicki, st. str. Daria Fabisiak, Zespół Prasowy KM PSP Siedlce

21 KWI 2017

Uroczyste otwarcie sali edukacyjnej "Ognik" w Siedlcach

20 kwietnia 2017 roku w KM PSP Siedlce nastąpiło uroczyste otwarcie sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolenj "Ognik".

wszystkie aktualności