przesuń do początku strony

mazowieckie

13 CZE 2017

Pomoc dzieciom poległych strażaków z Białegostoku

Pomoc dzieciom poległych strażaków z Białegostoku
Pomoc dzieciom poległych strażaków z Białegostoku

Każdego dnia w momencie rozpoczęcia zmiany służbowej strażak ma świadomość, że może już nigdy z niej nie powrócić. To uczucie towarzyszy mu w czasie całej kariery zawodowej, co na przestrzeni lat pozwala mu nieco z tym faktem się oswoić. Doświadczenie uczy, że bohaterstwo w niesieniu pomocy łączy się nieodmiennie ze śmiercią.

Nie wiadomo tylko kto zostanie przez los wyznaczony na wieczną służbę. Codzienny niepokój towarzyszy strażackim Rodzinom, z których dwie zostały ostatnio pozostawione w poczuciu bezmiernej pustki i niepewności dnia jutrzejszego.

Nie bądźmy obojętni – wesprzyjmy je dobrowolną darowizną.

Oprócz pomocy finansowej liczy się również świadomość Rodzin, że nie pozostały osamotnione w obliczu tragedii.

Akcja prowadzona jest wspólnie przez Fundację „Dorastaj z Nami” i Fundację Pomocy PSP „Solidarni” przy wsparciu Komendy Głównej PSP oraz wszystkich central związkowych Państwowej Straży Pożarnej.

Darowiznę można przekazać poprzez stronę internetową Fundacji lub bezpośrednio wpłacając na konto nr:
29 1030 1508 0000 0008 1545 4006
...z dopiskiem „Białystok”.
Dziękujemy za każdą wpłatę.

Fundacja Dorastaj z Nami – obejmuje pomocą dzieci osób, które zginęły lub doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w trakcie pełnienia służby publicznej. Wśród podopiecznych Fundacji są dzieci strażaków, żołnierzy, policjantów i ratowników górskich. Celem działania Fundacji jest długofalowe wsparcie edukacji dzieci i młodzieży od ich najmłodszych lat, aż do zakończenia przez nich nauki – do osiągnięcia przez nich pełnoletniości lub, jeśli będą kontynuować naukę, do ukończenia 25. roku życia.

Fundacja Pomocy PSP „Solidarni” – prowadzi działalność społecznie użyteczną dla dobra funkcjonariuszy, pracowników, emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom ich rodzin. W szczególności niesie pomoc społeczną w postaci materialnej i finansowej otaczając opieką wdowy (wdowców) i dzieci po strażakach, którzy zginęli na służbie, a ich rodziny pozostają w trudnej sytuacji życiowej. Dzieci pozostają pod tą opieką do osiągnięcia do osiągnięcia pełnoletniości lub ukończenia nauki przed 26. rokiem życia.

wszystkie aktualności