przesuń do początku strony

mazowieckie

13 KWI 2017

Prewencja społeczna w PSP woj. mazowieckiego

Prewencja społeczna w PSP
Prewencja społeczna w PSP

12 kwietnia 2017 roku w siedzibie ośrodka szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyła się konferencja „Prewencja społeczna PSP na terenie woj. mazowieckiego oraz ochrony przeciwpożarowej w szkołach i innych obiektach o charakterze edukacyjnym z udziałem funkcjonariuszy PSP koordynujących sprawy związane z szeroko rozumianą edukacją z zakresu bezpieczeństwa skierowaną min. dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osobami zajmującymi się sprawami oświaty w urzędach miast oraz starostwach z terenu woj. mazowieckiego.

Podczas konferencji omówiono sprawy dotyczące płaszczyzn współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi PSP a placówkami oświaty:

 • Rola Państwowej Straży pożarnej w systemie edukacji powszechnej na przykładzie programu „Bezpieczna+”, prelegent Iwona Konopka - Ośrodek Rozwoju Edukacji,
 • Wymogi przepisów przeciwpożarowych w obiektach szkół, prelegent kpt. Agnieszka Niedobylska – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie,
 • Prewencja społeczna w Państwowej Straży Pożarnej, prelegent st. kpt. Małgorzata Romanowska – Komenda Główna PSP,
 • Praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji, prelegent dowódca jednostki ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 4 KM PSP w Radomiu,
 • Profilaktyka społeczna w Komendzie Stołecznej Policji, prelegent podinspektor Marcin Zimoń – Komenda Stołeczna Policji,
 • Klasy mundurowe o profilu pożarniczym w placówkach oświaty, prelegent mł. bryg. Paweł Fliszkiewicz Ośrodek Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie.

W trakcie spotkania przeprowadzono niezapowiedziany próbny alarm pożarowy oraz ewakuację wszystkich uczestników konferencji na zewnątrz budynku.

W spotkaniu udział wzięli min.

 • Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty,
 • st. bryg. Jarosław Kurek – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
 • Iwona Konopka - Ośrodek Rozwoju Edukacji,
 • st. kpt. Małgorzata Romanowska – Wydział Prewencji Społecznej w Gabinecie Komendanta Głównego PSP,
 • Przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji (Wydział Prewencji KSP),
 • Koordynatorzy prewencji społecznej w komendach powiatowych/miejskich PSP woj. mazowieckiego,
 • Przedstawiciele komórek odpowiedzialnych za sprawy oświaty w urzędach miast oraz starostwach z terenu woj. mazowieckiego.

 

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie

13 KWI 2017

Prewencja społeczna w PSP

12 kwietnia 2017 roku w siedzibie ośrodka szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyła się konferencja „Prewencja społeczna PSP na terenie woj. mazowieckiego oraz ochrony przeciwpożarowej w szkołach i innych obiektach o charakterze edukacyjnym.

wszystkie aktualności