przesuń do początku strony

Nadesłano z kraju

20 KWI 2017

Prelekcje dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów – pow. ostródzki

Przekazywana wiedza nauczycielom i wychowawcom, usystematyzuje wiedzę jaką moga przekazac nauczyciele swoim uczniom
Przekazywane informacje nauczycielom i wychowawcom, usystematyzują wiedzę jaką może przekazać kadra pedagogiczna swoim uczniom.
Komendanci przeprowadzili prelekcje podczas rad pedagogicznych.
Komendanci przeprowadzili prelekcje podczas rad pedagogicznych.

Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej od marca rozpoczęły się prelekcje z  zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa. Adresatem spotkań instruktażowych jest kadra pedagogiczna szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu. Wykłady, które odbywają się podczas rad pedagogicznych,  prowadzą Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie bryg. Tomasz Ostrowski oraz Zastępca Komendanta mł. bryg. Piotr Wlazłowski. 

W powiecie ostródzkim jest sześćdziesiąt placówek oświatowych objętych programem wykładów. Komendanci przeprowadzili już dwadzieścia cztery prelekcje. Spotkania instruktażowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa prowadzone przez komendanta powiatowego PSP oraz zastępcę przyczyniają się do budowania świadomości oraz wiedzy nauczycieli i wychowawców.

Systematyzują również wiedzę, jaką nauczyciele mogą przekazać dzieciom i młodzieży.  

Opracował: kpt. Grzegorz Różański
Zdjęcia: mł. bryg. Piotr Wlazłowski

wszystkie aktualności