przesuń do początku strony

Nadesłano z kraju

10 MAJ 2017

30-31 maja 2017 r., Giżycko – Konferencja – Bezpieczeństwo i działania ratownicze na wodach śródlądowych – 10 lat po Białym Szkwale

Bezpieczeństwo i działania ratownicze na wodach śródlądowych – 10 lat po Białym Szkwale
Bezpieczeństwo i działania ratownicze na wodach śródlądowych – 10 lat po Białym Szkwale

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie organizuje, pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – gen. brygadiera Leszka Suskiego, konferencję pt. „Bezpieczeństwo i działania ratownicze na wodach śródlądowych – 10 lat po Białym Szkwale”, która odbędzie się w dniach 30-31 maja 2017 roku w Giżycku. Konferencja będzie poświęcona działaniom związanym z poprawą bezpieczeństwa i prowadzeniu akcji ratowniczych oraz wspomagających na akwenach, realizowanych przez instytucje państwowe, jak i społeczne.

Konferencja jest dedykowana dla strażaków i osób zajmujących się tematyką związaną z ratownictwem wodnym.

Jednostka zgłaszająca powinna w terminie do 23 maja 2017 roku przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres email: lub faksem: +48 89 524 7084.

Koszt uczestnictwa w konferencji – 350 zł, zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie i pełny udział w konferencji.

Konferencja odbędzie się w Centralnym Ośrodku Sportu w Giżycku, ul. Moniuszki 22.

Szczegółowych informacji dotyczących rejestracji uczestników udziela:
Ośrodek Szkolenia KW PSP w Olsztynie, tel. 89 524 70 70
Informacji dotyczących przebiegu konferencji: kpt. Mariusz Zakrzewski, tel. (089) 5229-559, 506 828 495.

Program konferencji:
I dzień konferencji – 30 maja 2017 r.
9.00 – 10.30  Rejestracja uczestników konferencji, Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku, ul. Moniuszki 22, Giżycko
10.30 – 10.50 Przejazd do Ekomarina, ul. Dąbrowskiego 14, Giżycko Część otwarta konferencji – Ekomarina, ul. Dąbrowskiego 14, Giżycko:
11.00 – 11.20 Uroczyste otwarcie konferencji
11.20 – 11.40 Służby ratownicze na akwenach, wczoraj i dziś – bryg. Michał Kamieniecki, Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
11.40 – 12.00 Biały Szkwał – działania ratownicze i humanitarne – st. bryg. Krzysztof Kroszkiewicz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Piszu
12.00 – 12.10 Biały Szkwał – zjawisko meteorologiczne – prof. Zbigniew Szwejkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
12.20 – 13.00 Ćwiczenia pokazowe z zakresu ratownictwa wodnego, molo w Giżycku: Kolizja i pożar statku na wodzie
13.00 Przejazd do Centralnego Ośrodek Sportu w Giżycku Część zamknięta konferencji – Centralny Ośrodek Sportu w Giżycku – ul. Moniuszki 22
13.00 – 14.00 Obiad
14.10 – 14.50 Anomalie pogodowe na akwenach i zagrożenia z nimi związane – prof. Zbigniew Szwejkowski, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
14.50 – 15.30 Bezpieczeństwo żeglugi śródlądowej w świetle obowiązujących przepisów  – mgr Tadeusz Zdanowicz, Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku
15.30 – 16.10 Szkolenie i procedury z punktu widzenia medycyny hiperbarycznej – kmdr por. dr. hab. med. Piotr Siermontowski, prof. nadzw. Wojskowy Instytut Medyczny
16.10 – 16.30 Przerwa kawowa
16.30 –17.00 Organizacja ratownictwa wodnego  w województwie warmińsko-mazurskim – bryg. Michał Kamieniecki, Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
17.00 –17.30 Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na Wielkich Jeziorach Mazurskich, organizacja i procedury – Zbigniew Kurowicki, Prezes Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
17.30 –18.00 Rola Policji w systemie bezpieczeństwa na akwenach – mł. asp. Szymon Brzdąkiewicz, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
18.00 – 18.30 Systemy ostrzegania na jeziorach – Andrzej Żukowski, Kierownik Zlewni w Giżycku
19.15  Uroczysta kolacja

II dzień konferencji – 31 maja 2017 r.
9.00 – 9.40 Wykorzystanie współczesnych map batymetrycznych i systemów GNSS do bezpiecznej nawigacji śródlądowej – dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
9.40 – 10.20 Sonary w działaniach ratowniczych i wspomagających – kmdr. Dariusz Grabiec, Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej RP
10.20 – 11.00 Medyczne aspekty ratowania tonących: tonięcie, hipotermia – bryg. Leszek Smolarczyk, Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, Komenda Główna PSP
11.00 – 11.20 Przerwa kawowa
11.20 – 12.00 Doświadczenia i taktyka w zakresie ewakuacji ludzi z wywróconych jednostek pływających – Tomasz Kurowicki, Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
12.00 – 12.30 Kierunki rozwoju ratownictwa wodnego w PSP – przedstawiciel KG PSP
12.30 – 13.00 Taktyka prowadzenia działań ratowniczych i wspomagających na obszarach wodnych za pomocą sonarów – kpt. Grzegorz Zubowicz, st. asp. Dariusz Charzyński,  Komenda Powiatowa PSP w Giżycku
13.00 – 13.30 Bezzałogowe roboty podwodne w działaniach ratowniczych i wspomagających – asp. Marek Bućko, Komenda Powiatowa PSP w Augustowie
13.30 – 14.00 Nurkowanie strażaków PSP w przestrzeniach zamkniętych, możliwości techniczne i ograniczenia – kpt. Mariusz Zakrzewski, Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie
14.00 – 14.20 Podsumowanie i zakończenie konferencji
14.20  Obiad
 
Pobierz plik *.pdf z Programem Konferencji (560 kb.)
Pobierz plik *.xls z Kartą zgłoszeniową (816 kb.)

wszystkie aktualności