przesuń do początku strony

Nadesłano z kraju

12 PAŹ 2017

Próbne ewakuacje w szkołach podstawowych w powiecie ostródzkim

Ewakuacje przeprowadzane były sprawnie
Ewakuacje przeprowadzane były sprawnie
Filmy edukacyjne, dzieci ogadały z ciekawością
Filmy edukacyjne, dzieci oglądały z ciekawością
Przeliczenie ucznów po ewakuacji w punkcie zbiórki
Przeliczenie uczniów po ewakuacji w punkcie zbiórki
Symulacja azdymionego korytarza w szkole
Symulacja zadymionego korytarza w szkole
Pogadanka edukacyjna z najmłodszymi uczniami
Pogadanka edukacyjna z najmłodszymi uczniami

Wraz z początkiem roku szkolnego w placówkach oświatowych naszego powiatu, zgodnie z obowiązkiem  wynikającym z rozporządzenia o ochronie przeciwpożarowej budynków, odbywa się praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji z budynków. Zgodnie z zaleceniem generała brygadiera Leszka Suskiego – Komendanta Głównego  Państwowej Straży Pożarnej, strażacy Państwowej Straży Pożarnej biorą czynny udział w tych przedsięwzięciach. Komendant Powiatowy ostródzkiej straży pożarnej wyznaczył oficerów, którzy uczestniczą w ćwiczeniach ewakuacyjnych we wszystkich szkołach podstawowych. Oficerowie, w celu pokazania niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą pożar, przeprowadzają różne symulacje, a niejednokrotnie zadymiają pomieszczenia i korytarze. Nadzór strażaków pozwala na wypracowanie prawidłowych reakcji i zachowań dzieci i młodzieży w czasie ewakuacji oraz daje możliwość oceny przyjętych dla budynków rozwiązań ewakuacyjnych. Bezpośrednio po ćwiczeniach strażacy spotykają się jeszcze z całą społecznością szkolną na kilkunastominutowej pogadance edukacyjnej. W jej trakcie oprócz podsumowania ćwiczeń ewakuacyjnych omawiane są podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.  Najmłodsi uczniowie mają okazję przedstawienia swoich wniosków i spostrzeżeń strażakowi, który przecież nie jest codziennym gościem w szkole. Często pytania są bardzo życiowe, ciekawe i zaskakujące, a wrażenia ze spotkania zapadają na długo w pamięci.

Opracował: kpt. Grzegorz Różański,
Zdjęcia: archiwum KP PSP Ostróda

wszystkie aktualności