przesuń do początku strony

śląskie

10 SIE 2017

Bielsko-Biała: spotkania strażaków w ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą"

Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą

Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Bielsku-Białej zorganizowali  8 sierpnia 2017 r. działania profilaktyczne w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Zajęcia były skierowane do młodzieży z Klubu Sportowego Powiśle. W związku z licznymi przypadkami utonięć w Polsce, wiodącym tematem były zagrożenia związane z wypoczynkiem nad wodą, a także sposoby udzielenia pierwszej pomocy osobie podtopionej.

Głównym celem spotkania było upowszechnianie wiedzy wśród młodych ludzi na temat ratownictwa wodnego oraz kwestie związane z bezpieczeństwem nad wodą. Strażacy podczas pogadanki poinstruowali dzieci, jak zachować się w obliczu niebezpieczeństwa i jak używać numerów alarmowych. Kolejnym punktem spotkania były pokazy ratowania osób tonących przy użyciu sprzętu dostępnego na kąpieliskach, ewakuacji osób poszkodowanych na brzeg oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedyczej. Dzieci miały również możliwość praktycznego użycia sprzętu do ratownictwa wodnego – rzut kołem ratunkowym i rzutką linkową. Pokazy, w których wzięło udział około 20 dzieci przeprowadzono na terenie Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie.

Powyższe spotkanie wpisało się w ogólnopolską kampanię społeczną „Kręci Mnie Bezpieczeństwo”, która jest inicjatywą Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i realizowana jest przez służby podległe MSWiA. Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem – Państwowa Straż Pożarna omawia na niej zagadnienia dotyczące bezpiecznego wypoczynku nad wodą, bezpieczeństwa pożarowego w lasach oraz w trakcie prowadzenia prac polowych w gospodarstwach rolnych, a także zapoznaje uczestników z pracą strażaka i jego rolą w systemie bezpieczeństwa.

Opracowanie: st. kpt. Patrycja Pokrzywa, KM PSP Bielsko-Biała
Zdjęcia: st. kpt. Piotr Midor, KM PSP Bielsko-Biała

wszystkie aktualności