przesuń do początku strony

śląskie

17 LUT 2017

Konferencja pt. „Wielorodzinne budynki mieszkalne. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo”

Konferencja pt. „Wielorodzinne budynki mieszkalne. Zadbaj o swoje  bezpieczeństwo”
Konferencja pt. „Wielorodzinne budynki mieszkalne. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo”

16 lutego 2017r. w siedzibie Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, odbyła się Konferencja pt. „Wielorodzinne budynki mieszkalne. Zadbaj o swoje  bezpieczeństwo”.

Tematyka konferencji związana była z sezonem grzewczym i  ogólnopolską kampanią społeczną MSWiA „Czad i ogień. Obudź czujność”. Wzięło w niej udział prawie 300 przedstawicieli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców budynków mieszkalnych. Strażacy przygotowali dla uczestników już na samym początku niespodziankę. Przed głównym wejściem do Muzeum ustawiono namiot wypełniony bezpiecznym dymem. Stanowiło to niewielką, namiastkę prawdziwego zadymienia z jakim mamy do czynienia podczas pożaru w pomieszczeniach.

Konferencję  otworzył Śląski Komendant Wojewódzki PSP mł. bryg. Jacek Kleszczewski, który w swoim wystąpieniu  omówił działania jakie podejmuje Państwowa Straż Pożarna na rzecz poprawy bezpieczeństwa w województwie. Podkreślił także znaczenie profilaktyki, bowiem często okazuje się, że przyczyną tragedii są zaniedbania, niewiedza lub ignorancja przepisów. Niestety, mieszkania i domy prywatne pozostają praktycznie poza nadzorem służb publicznych, stąd też jedną z najprostszych i najskuteczniejszych metod jest uświadamianie ludzi. Na zakończenie swojego wystąpienia, Śląski  Komendant Wojewódzki wyraził nadzieję, że wiedza pozyskana na konferencji przełoży się na realny wzrost bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa, bowiem niestety statystyki wciąż są tragiczne i pomimo, że zdarzenia w budynkach mieszkalnych stanowią niewielki odsetek wszystkich interwencji straży pożarnej, to właśnie w nich ginie najwięcej osób.    

W trakcie Konferencji poruszona była tematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa pożarowego w wielorodzinnych budynkach, a w szczególności omówione były problemy związane z zagrożeniami podczas pożarów, zasadami prawidłowej ewakuacji  z budynków mieszkalnych oraz zagrożeniami związanymi z tlenkiem węgla - gazem, który z powodu swoich właściwości jest bardzo niebezpieczny i może spowodować  śmierć zaledwie w ciągu kilku minut. Jak pomóc osobie poszkodowanej, nieprzytomnej i jak wykonać prawidłowo resuscytację, tego mogli dowiedzieć się uczestnicy w trakcie przerwy, ćwicząc pod okiem ratownika.

W kolejnym bloku tematycznym omówiono uregulowania prawne związane z bezpieczeństwem mieszkań, zagadnienia dotyczące projektowania, wykonania i eksploatacji instalacji i urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Zaprezentowano możliwości ochrony obiektów mieszkalnych przed pożarem oraz tlenkiem węgla za pomocą czujników autonomicznych dymu i tlenku węgla. Referaty wygłosili  specjaliści reprezentujący Państwową Straż Pożarną, Krajowej Izby Kominiarzy, Stowarzyszenie Kominy Polskie, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz producentów czujek.  

Na zakończenie Konferencji wśród uczestników rozlosowano czujniki tlenku węgla i dymu.

Patronat nad konferencją objął Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, a wśród zaproszonych gości, byli między innymi: Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego -Grzegorz Kamienowski, Prezydent Miasta Mysłowice – Edward Lasok oraz Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – Jan Spychała.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Aneta Gołębiowska KW PSP Katowice

17 LUT 2017

Konferencja pt. „Wielorodzinne budynki mieszkalne. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo”

wszystkie aktualności