przesuń do początku strony

świętokrzyskie

19 CZE 2017

Ćwiczenia powiatowe „Las 2017”

 
 Ćwiczenia powiatowe „Las 2017”

13 czerwca 2017 roku na terenach Nadleśnictwa Staszów przeprowadzone zostały ćwiczenia powiatowe pk. „Las 2017”. W ćwiczeniach uczestniczyły siły i środki: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie, Kompani Odwodowej Komendanta Powiatowego w Staszowie, wybrane pododdziały Centralnego Odwodu Operacyjnego, Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu, Służby Leśne ( w tym samolot gaśniczy), Policja oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne.  W ćwiczeniach uczestniczyło 144 osoby oraz 40 pojazdów.

Głównym założeniem ćwiczeń był pożar lasu na terenie leśnictw Golejów i Wiśniówka na  obszarze około 7 ha.

Ćwiczenia pozwoliły na sprawdzenie procedur postępowania służb ratowniczych i służb współdziałających podczas działań ratowniczych dotyczących gaszenia pożaru lasu na dużej powierzchni. Były też doskonałą okazją do sprawdzenia i doskonalenia możliwości: dojazdu samochodów gaśniczych do wybranych miejsc na terenie nadleśnictwa, organizacji i budowy punktów czerpania wody, organizacji dostarczania wody na duże odległości (najdłuższa magistrala zasilająca pojazdy gaśnicze podczas ćwiczeń wynosiła ponad 1,6 km), organizacji i pracy sztabu akcji, sprawdzenia systemu łączności oraz poprawę poziomu wyszkolenia ratowników.

 

Opracowanie: mł. bryg. Grzegorz Rajca, KP PSP Staszów

Zdjęcia: st. kpt. Tomasz Banaś, KP  PSP Staszów

wszystkie aktualności