przesuń do początku strony

świętokrzyskie

16 LUT 2017

Kampania „Czad i Ogień. Obudź czujność” w powiecie jędrzejowskim

Kampania „Czad i Ogień. Obudź czujność” w powiecie jędrzejowskim 
Kampania „Czad i Ogień. Obudź czujność” w powiecie jędrzejowskim

11 lutego strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie kolejny raz odbyli spotkania ze strażakami ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu jędrzejowskiego w ramach realizowanej kampanii „Czad i Ogień. Obudź czujność”. Spotkania odbyły się w OSP Nagłowice, OSP Lasków i OSP Wodzisław. Uczestnikom spotkań szczegółowo omówiono tematykę zagrożeń związaną z czadem. Zademonstrowano materiały informacyjne i edukacyjne udostępnione na stronach internetowych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, jak również przekazano „Apel do mieszkańców powiatu jędrzejowskiego” celem dalszego rozpropagowania.

Na spotkaniach podsumowano rok 2016 omówiono statystykę zdarzeń na terenie powiatu jędrzejowskiego oraz udział jednostek OSP w zdarzeniach. Dodatkowo omówiono dofinansowania w ramach dotacji „Zapewnienie gotowości bojowej  jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” oraz „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”, przedstawiono również plany szkoleń na rok 2017, a także palny związane z realizacją projektu „Bezpieczna +”.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska
Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

wszystkie aktualności