przesuń do początku strony

świętokrzyskie

07 CZE 2017

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII w KP PSP w BUSKU-ZDROJU

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII w KP PSP w BUSKU-ZDROJU
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII w KP PSP w BUSKU-ZDROJU

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju z początkiem maja 2017 roku rozpoczęła w pełni korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Zakres prac podjętych i zrealizowanych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” obejmował montaż na obiekcie strażnicy instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej oraz instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej. Liderem projektu była gmina Busko-Zdrój natomiast Partnerem Powiat Buski. W przypadku instalacji solarnej powierzchnia czynna absorbera wynosi 25,48 m2 dla 14 kolektorów, zaś w przypadku instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej moc wynosi 20,67 kWp (78 modułów fotowoltaicznych). Dofinansowanie ze środków szwajcarskich wyniosło 75 % kosztów kwalifikowanych w przypadku instalacji solarnej oraz 85 % w przypadku instalacji fotowoltaicznej. Pozostałe koszty poniósł Powiat Buski.

 

Opracowanie: mł. bryg. Lis. M.
Zdjęcia: KP PSP Busko-Zdrój.

wszystkie aktualności