przesuń do początku strony

świętokrzyskie

13 WRZ 2017

Spotkanie z dzieciakami w ramach akcji: „PIERWSZAKI w KRUSikowie”, pow. jędrzejowski

Spotkanie z dzieciakami w ramach akcji: „PIERWSZAKI w KRUSikowie”, pow. jędrzejowski 
Spotkanie z dzieciakami w ramach akcji: „PIERWSZAKI w KRUSikowie”, pow. jędrzejowski 

13 września w ramach akcji „PIERWSZAKI w KRUSikowie” pracownik ds. kontrolno-rozpoznawczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie – mł. ogn. Krzysztof Pazera odwiedził wspólnie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji jak również Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jędrzejowie dzieciaki ze Szkoły Podstawowej w Kozłowie. Podczas spotkania omówione zostały zasady bezpieczeństwa w szkole, w domu i na podwórku. Uczniowie dowiedzieli się w jakich okolicznościach najczęściej powstają pożary, dlaczego tlenek węgla jest taki groźny i jak on powstaje. Omówiono również zasady poprawnego zachowania w przypadku zauważenia pożaru. Zostały zaprezentowane filmy edukacyjne na temat bezpieczeństwa i najczęściej używanych numerów alarmowych. Na zakończenie spotkania dzieciakom zostały wręczone pamiątkowe upominki.

Opracowanie: mgr Aleksandra Kokosińska, KP PSP w Jędrzejowie
Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

wszystkie aktualności