przesuń do początku strony

świętokrzyskie

13 MAR 2017

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP – powiat kazimierski

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP
Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP

W okresie od 30 stycznia do 06 marca 2017 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej zorganizowała i przeprowadziła szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP (126 godzin) dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu kazimierskiego. Szkolenie realizowano zgodnie z obowiązującymi zasadami organizacji szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z 2015 roku. Celem szkolenia było przygotowanie strażaka ratownika do prowadzenia podstawowych czynności ratowniczych w ramach zastępu podczas działań ratowniczych z wykorzystaniem sprzętu i wyposażenia technicznego, w tym urządzeń nadawczo-odbiorczych właściwych dla sieci UKF Państwowej Straży Pożarnej, prowadzenie działań ratowniczych podczas powodzi oraz wydawanie sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze. Zajęcia prowadzone były przez oficerów i aspirantów Komendy Powiatowej oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Kazimierzy Wielkiej. Po przeprowadzeniu wszystkich zajęć teoretycznych oraz praktycznych połączonych z zaliczeniem testu w komorze dymowej na bazie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach przyszedł czas na egzamin, który odbył się w dniu 06 marca br. i przeprowadzony został przez komisję egzaminacyjną powołaną przez świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach. Egzamin końcowy zaliczyło pozytywnie 27 druhów uczestniczących w szkoleniu. Wszystkim absolwentom gratulujemy wytrwałości, bardzo dobrych wyników oraz życzymy by zdobyta wiedza i umiejętności procentowały w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

 

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: archiwum JRG Kazimierza Wielka

13 MAR 2017

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP – powiat kazimierski

 

wszystkie aktualności