przesuń do początku strony

warmińsko-mazurskie

 • Znaleziono 463 wiadomości.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Następna
 • Ostatnia

Żadnej wiedzy i umiejętności nie pozyskujemy raz na zawsze. Stałe doskonalenie zdobytych umiejętności, poznawanie nowinek i nowoczesnych rozwiązań sprawia, że jesteśmy gotowi stawiać czoła wielu wyzwaniom. Dotyczy to wszystkich strażaków – również kadry dowódczej.

Rozpoczął się cykl szkoleń w Komendzie Wojewó

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem wody w Zalewie Wiślanym i niekorzystnym, silnym wiatrem z północy powodującym tzw. cofkę, jednostki Państwowej Straży Pożarnej wraz z druhami Ochotniczych Straży Pożarnych rozpoczęły działania związane z ograniczaniem rozlewisk wód w miejscach najbardziej zagrożonych powodzią.

Zagrożenie powodziowe w powiatach braniewskim i e

W dniach 16-17 listopada 2016 r. w Wójtowie, pod Olsztynem przeprowadzone zostały warsztaty ratownicze „WÓJT-16”. Uczestnikami warsztatów byli członkowie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego AB „ŻURAW Olsztyn-Ostróda” COO, oraz Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej A1. Warsztaty miały na celu zapoznanie strażaków z zasadami prowadzenia działań ratowniczych w przypadku wystąpienia katastrof budowlanych.

Warsztaty „WÓJT-16” z zakresu stabilizacji ob

W dniach 19-20 września w Olsztynie odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja nt. Pożarów wewnętrznych, organizowana pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, przez Komendą Wojewódzką PSP w Olsztynie i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Olsztynie oraz przy współudziale UL FSRI ze Stanów Zjednoczonych.

16 czerwca 2016 roku odbyły się I zawody – warsztaty ratownictwa specjalistycznego w zakresie podstawowym „RYBAKI, 2016”. W warsztatach wzięły udział 24 zastępy z wszystkich jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

I Zawody – warsztaty ratownictwa specjalistyczne

31 marca 2016 roku na podstawie upoważnienia Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, przeprowadzona została inspekcja gotowości operacyjnej Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego „ŻURAW Olsztyn - Ostróda”, poziomu gotowości B.

Inspekcja gotowości operacyjnej Specjalistycznej

22 marca 2016 r. w sali konferencyjnej KW PSP w Olsztynie odbyło się spotkanie zespołu roboczego ds. programu „Zgaś Ryzyko”. Celem spotkania była wymiana doświadczeń dotycząca realizowanych przedsięwzięć w ramach szeroko rozumianej edukacji prewencyjnej, edukacji dla bezpieczeństwa oraz omówienie kierunków dalszych działań.

Spotkanie robocze zespołu ds. programu „Zgaś R

5 marca 2016 r. około godz. 07:32 braniewscy strażacy, znajdujący się na zewnątrz strażnicy i przygotowujący się do zmiany służby, dostrzegli gęsty, czarny dym wydobywający się z budynku hali Browaru Namysłów. Natychmiast cztery pojazdy pożarnicze z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej udały się na teren browaru, który znajduje się przy ulicy Morskiej w Braniewie.

Hala browaru w ogniu – Braniewo
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Następna
 • Ostatnia