przesuń do początku strony

Ogłoszone

Znaleziono 8 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych 2018-01-03 2018-01-11 SA PSP Poznań
Dostawa kwaszonek warzywnych. Dostawa warzyw i owoców 2017-12-28 2018-01-08 SA PSP Poznań
Dostawa wody mineralnej. Dostawa artykułów sypkich i przetworów spożywczych 2017-12-27 2018-01-03 SA PSP Poznań
Dostawa 3 zestawów pojemnika platformowego do przewozu czynników CBRN wraz z robotem 2017-12-27 2017-02-07 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy 2017-12-14 2018-01-29 SP PSP Bydgoszcz
Sukcesywna dostawa mleka i produktów mlecznych. 2017-12-14 2017-12-22 SA PSP Poznań
Sukcesywna dostawa mięsa, wyrobów wędliniarskich oraz konserw wieprzowych sterylizowanych. 2017-12-13 2017-12-21 SA PSP Poznań
Budowa Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej 2017-05-16 2017-11-27 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)