przesuń do początku strony

Ogłoszone

Znaleziono 9 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Remont placu wewnętrznego oraz placu przed garażami od ul. Czechosłowackiej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 2017-05-18 2017-06-05 SA PSP Poznań
Dostawa bezzałogowych platform latających do rozpoznania sytuacji wraz z oprzyrządowaniem, oprogramowaniem oraz przeszkoleniem użytkowników 2017-05-17 2017-05-26 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Budowa Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej 2017-05-16 2017-06-26 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa 10 sztuk autobusów do przewozu ratowników. 2017-05-15 2017-06-27 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Remont pomieszczeń III piętra w budynku internatu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 2017-05-12 2017-05-29 SA PSP Poznań
Dostawa energii elektrycznej dla jednostek PSP woj. mazowieckiego na potrzeby zasilania lokali i budynków 2017-04-28 2017-06-07 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa sonaru dookólnego dla Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy 2017-04-20 2017-04-28 SP PSP Bydgoszcz
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na bezgotówkowy zakup paliw płynnych 2017-04-11 2017-04-24 SP PSP Bydgoszcz
Dostawa trenażera do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej - 1 szt. realizowanego w ramach przedswięwzięcia pod nazwą "Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym - etap I, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 2017-04-01 2017-05-09 SA PSP Poznań