przesuń do początku strony

Ogłoszone

Znaleziono 10 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Bezgotówkowy zakup paliw silnikowych na stacjach Wykonawcy. 2017-07-14 2017-07-24 SA PSP Poznań
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 2017-07-14 2017-07-25 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Budowa budynku socjalno – garażowego na poligonie pożarniczym Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu etap I. 2017-07-11 2017-07-26 SA PSP Poznań
Dostawa obuwia koszarowego oraz obuwia dla kadry dowódczo - sztabowej. 2017-07-07 2017-07-18 SA PSP Poznań
Symulator jazdy wozu bojowego - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 2017-06-30 2017-08-10 SP PSP Bydgoszcz
Dostawa odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej. 2017-06-23 2017-07-04 SA PSP Poznań
Budowa Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej 2017-05-16 2017-07-31 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa 10 sztuk autobusów do przewozu ratowników. 2017-05-15 2017-06-27 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa sonaru dookólnego dla Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy 2017-04-20 2017-04-28 SP PSP Bydgoszcz
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na bezgotówkowy zakup paliw płynnych 2017-04-11 2017-04-24 SP PSP Bydgoszcz