przesuń do początku strony

Ogłoszone

Znaleziono 8 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT – dostawa aktywnych urządzeń sieciowych WAN. 2017-09-05 2017-10-17 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa mebli do sal sypialnych. 2017-08-10 2017-08-21 SA PSP Poznań
Dostawa gazu ziemnego dla jednostek PSP woj. mazowieckiego 2017-07-28 2017-09-12 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Budowa budynku socjalno - garażowego na poligonie pożarniczym Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu etap I. 2017-07-27 2017-08-11 SA PSP Poznań
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 2017-07-14 2017-07-25 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Budowa Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej 2017-05-16 2017-09-25 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa sonaru dookólnego dla Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy 2017-04-20 2017-04-28 SP PSP Bydgoszcz
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na bezgotówkowy zakup paliw płynnych 2017-04-11 2017-04-24 SP PSP Bydgoszcz