przesuń do początku strony

Ogłoszone

Znaleziono 5 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Dostawa i wdrożenie systemu bezpieczeństwa sieci LAN 2018-08-10 2018-09-18 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej systemów IT oraz systemu zasilania awaryjnego i gwarantowanego 2018-07-27 2018-08-07 SA PSP Poznań
Dostawa sprzętu IT do infrastruktury sieciowej - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 2018-07-25 2018-08-03 SP PSP Bydgoszcz
Wykonanie usługi polegającej na wymianie 12 sztuk bram garażowych szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. 2018-07-13 2018-07-24 SA PSP Poznań
Zakup ubrań specjalnych przeznaczonych dla jednostek PSP woj. mazowieckiego. 2018-07-12 2018-08-30 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa