przesuń do początku strony

Ogłoszone

Znaleziono 8 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Dostawa sonaru dookólnego dla Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy 2017-04-20 2017-04-28 SP PSP Bydgoszcz
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na bezgotówkowy zakup paliw płynnych 2017-04-11 2017-04-24 SP PSP Bydgoszcz
Dostawa trenażera do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej - 1 szt. realizowanego w ramach przedswięwzięcia pod nazwą "Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym - etap I, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 2017-04-01 2017-05-09 SA PSP Poznań
Dostawa 2 sztuk średnich samochodów ratowniczo gaśniczych. 2017-03-30 2017-05-10 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa przedmiotów i elementów umundurowania. 2017-03-09 2017-03-20 SA PSP Poznań
Dostawa 2 sztuk kontenera paliwowego 2017-03-08 2017-04-19 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa 10 sztuk autobusów do przewozu ratowników 2017-03-08 2017-04-19 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Wykonanie robót budowlanych związanych z odcinkiem bieżni lekkoatletycznej na stanowisku do ratownictwa wysokościowego i sportu pożarniczego na poligonie pożarniczym w Luboniu przy ul. Magazynowej 3. 2016-09-29 2016-10-17 SA PSP Poznań