przesuń do początku strony

Ogłoszone

Znaleziono 5 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Legionowie. 2018-06-18 2018-07-03 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Remont drogi poligonowej - II postępowanie 2018-06-06 2018-06-22 SP PSP Bydgoszcz
Budowa stanowiska do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej na poligonie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 2018-05-17 2018-06-07 SA PSP Poznań
Dostawa środków ochrony indywidualnej. 2018-05-14 2018-05-22 SA PSP Poznań
Dostawa samochodu ratowniczo – gaśniczego klasy ciężkiej dla SA PSP w Poznaniu. 2018-04-30 2018-06-06 SA PSP Poznań