przesuń do początku strony

Rozstrzygnięte

Znaleziono 26 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Remont placu wewnętrznego oraz placu przed garażami od ul. Czechosłowackiej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 2017-05-18 2017-06-05 SA PSP Poznań
Dostawa 10 sztuk autobusów do przewozu ratowników. 2017-05-15 2017-06-27 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Remont pomieszczeń III piętra w budynku internatu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 2017-05-12 2017-05-29 SA PSP Poznań
Dostawa energii elektrycznej dla jednostek PSP woj. mazowieckiego na potrzeby zasilania lokali i budynków 2017-04-28 2017-06-07 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa trenażera do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej - 1 szt. realizowanego w ramach przedswięwzięcia pod nazwą "Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym - etap I, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 2017-04-01 2017-05-09 SA PSP Poznań
Dostawa 2 sztuk średnich samochodów ratowniczo gaśniczych. 2017-03-30 2017-05-10 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa mięsa i produktów mięsnych 2017-03-20 2017-03-28 SP PSP Bydgoszcz
Dostawa 2 sztuk kontenera paliwowego 2017-03-08 2017-04-19 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA I PODANIA POSIŁKÓW W OŚRODKU SZKOLENIA W PIONKACH KW PSP W WARSZAWIE 2017-03-03 2017-03-13 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
WYKONANIE REMONTU DRÓG I PLACÓW WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE JEDNOSTKI PSP PRZY UL. DOMANIEWSKIEJ 40A W WARSZAWIE 2017-03-03 2017-03-21 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
  • 1
  • 2
  • 3