przesuń do początku strony

Rozstrzygnięte

Znaleziono 34 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Dostawa sprzętu i środków dekontaminacyjnych/dezaktywacyjnych dla modułów dekontaminacji masowej i ratowników 2018-01-02 2018-01-11 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa 3 zestawów pojemnika platformowego do przewozu czynników CBRN wraz z robotem 2017-12-27 2017-02-07 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Świadczenie usług przygotowania i podania posiłków w Ośrodku Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie. 2017-12-18 2017-12-29 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa mleka i produktów mlecznych - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 2017-12-01 2017-12-11 SP PSP Bydgoszcz
Dostawa lekkiego samochodu typu pick-up do przewozu ratowników i sprzętu 2017-10-20 2017-10-30 SP PSP Bydgoszcz
Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT – dostawa aktywnych urządzeń sieciowych WAN. 2017-09-05 2017-10-17 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Bezgotówkowy zakup paliw silnikowych na stacjach Wykonawcy. 2017-07-14 2017-07-24 SA PSP Poznań
Dostawa obuwia koszarowego oraz obuwia dla kadry dowódczo - sztabowej. 2017-07-07 2017-07-18 SA PSP Poznań
Remont placu wewnętrznego oraz placu przed garażami od ul. Czechosłowackiej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 2017-05-18 2017-06-05 SA PSP Poznań
Dostawa 10 sztuk autobusów do przewozu ratowników. 2017-05-15 2017-06-27 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4