przesuń do początku strony

Rozstrzygnięte

Znaleziono 30 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Dostawa samochodu kwatermistrzowsko operacyjnego do przewozu ratowników i sprzętu specjalistycznego. 2017-07-26 2017-08-04 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla KP PSP w Mławie 2017-07-19 2017-08-29 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Bezgotówkowy zakup paliw silnikowych na stacjach Wykonawcy. 2017-07-14 2017-07-24 SA PSP Poznań
Dostawa obuwia koszarowego oraz obuwia dla kadry dowódczo - sztabowej. 2017-07-07 2017-07-18 SA PSP Poznań
Remont placu wewnętrznego oraz placu przed garażami od ul. Czechosłowackiej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 2017-05-18 2017-06-05 SA PSP Poznań
Dostawa 10 sztuk autobusów do przewozu ratowników. 2017-05-15 2017-06-27 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Remont pomieszczeń III piętra w budynku internatu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 2017-05-12 2017-05-29 SA PSP Poznań
Dostawa energii elektrycznej dla jednostek PSP woj. mazowieckiego na potrzeby zasilania lokali i budynków 2017-04-28 2017-06-07 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa trenażera do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej - 1 szt. realizowanego w ramach przedswięwzięcia pod nazwą "Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym - etap I, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 2017-04-01 2017-05-09 SA PSP Poznań
Dostawa 2 sztuk średnich samochodów ratowniczo gaśniczych. 2017-03-30 2017-05-10 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
  • 1
  • 2
  • 3