przesuń do początku strony

Unieważnione

Znaleziono 31 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych. 2017-12-20 2017-12-28 SA PSP Poznań
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy 2017-12-14 2018-01-29 SP PSP Bydgoszcz
Dostawa samochodu kwatermistrzowskiego - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 2017-12-05 2017-12-13 SP PSP Bydgoszcz
ŚWIADCZENIE USŁUG PRZYGOTOWANIA I PODANIA POSIŁKÓW W OŚRODKU SZKOLENIA W PIONKACH KW PSP W WARSZAWIE. 2017-12-05 2017-12-14 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Świadczenie usług przygotowania i podania posiłków w Ośrodku Szkolenia w Pionkach. 2017-11-22 2017-12-01 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa 3 zestawów pojemnika platformowego do przewozu czynników CBRN wraz z robotem 2017-11-08 2017-12-19 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Druk, skład i łamanie oraz dostawa 12 numerów czasopisma Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej „Przegląd Pożarniczy” 2017-10-30 2017-11-08 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa sprzętu i środków dekontaminacyjnych/dezaktywacyjnych dla modułów dekontaminacji masowej i ratowników. 2017-10-25 2017-11-03 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa 2 lekkich samochodów rozpoznawczo – ratowniczych na potrzeby Grupy Operacyjnej Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz 1 lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego na potrzeby Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 2017-10-19 2017-10-30 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Budowa budynku socjalno – garażowego na poligonie pożarniczym Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu etap I. 2017-07-11 2017-07-26 SA PSP Poznań
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4