przesuń do początku strony

Unieważnione

Znaleziono 25 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Druk, skład i łamanie oraz dostawa 12 numerów czasopisma Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej „Przegląd Pożarniczy” 2017-10-30 2017-11-08 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa sprzętu i środków dekontaminacyjnych/dezaktywacyjnych dla modułów dekontaminacji masowej i ratowników. 2017-10-25 2017-11-03 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa 2 lekkich samochodów rozpoznawczo – ratowniczych na potrzeby Grupy Operacyjnej Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz 1 lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego na potrzeby Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 2017-10-19 2017-10-30 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Budowa budynku socjalno – garażowego na poligonie pożarniczym Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu etap I. 2017-07-11 2017-07-26 SA PSP Poznań
Symulator jazdy wozu bojowego - ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego 2017-06-30 2017-08-10 SP PSP Bydgoszcz
Bezgotówkowy zakup paliw silnikowych na stacjach Wykonawcy. 2017-06-27 2017-07-10 SA PSP Poznań
Bezgotówkowy zakup paliw silnikowych na stacjach Wykonawcy. 2017-06-14 2017-06-22 SA PSP Poznań
Dostawa bezzałogowych platform latających do rozpoznania sytuacji wraz z oprzyrządowaniem, oprogramowaniem oraz przeszkoleniem użytkowników. 2017-03-13 2017-03-24 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa 10 sztuk autobusów do przewozu ratowników 2017-03-08 2017-04-19 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Organizacja warsztatów szkoleniowych w zakresie: przedstawienia i omówienia zmian wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 oraz konsultacji dokumentacji przetargowych dla członków Zespołu do Przygotowania i Realizacji Projektu pn.: „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 2016-11-24 2016-12-02 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
  • 1
  • 2
  • 3