przesuń do początku strony

Unieważnione

Znaleziono 18 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Dostawa bezzałogowych platform latających do rozpoznania sytuacji wraz z oprzyrządowaniem, oprogramowaniem oraz przeszkoleniem użytkowników. 2017-03-13 2017-03-24 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa 10 sztuk autobusów do przewozu ratowników 2017-03-08 2017-04-19 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Organizacja warsztatów szkoleniowych w zakresie: przedstawienia i omówienia zmian wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 oraz konsultacji dokumentacji przetargowych dla członków Zespołu do Przygotowania i Realizacji Projektu pn.: „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 2016-11-24 2016-12-02 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Wykonanie robót budowlanych związanych z odcinkiem bieżni lekkoatletycznej na stanowisku do ratownictwa wysokościowego i sportu pożarniczego na poligonie pożarniczym w Luboniu przy ul. Magazynowej 3. 2016-09-09 2016-09-26 SA PSP Poznań
Budowa wolnostojącej stacji transformatorowej z przyłączeniem podstawowym i rezerwowym do sieci elektroenergetycznej budynków 3 i 4 KG PSP 2016-07-27 2016-08-08 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa rękawic specjalnych 2016-07-25 2016-08-02 SA PSP Poznań
DOSTAWA POJAZDU DO PRZEWOZU RATOWNIKÓW (AUTOBUSU) 2016-05-25 2016-06-14 SP PSP Bydgoszcz
Budowa wolnostojącej stacji transformatorowej z przyłączeniem podstawowym i rezerwowym do sieci elektroenergetycznej budynków nr 3 i 4 KG PSP 2016-05-20 2016-06-06 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin 2016-03-30 2016-04-06 SA PSP Poznań
dostawa na obszarze całego kraju materiałów pędnych do pojazdów KG PSP 2015-11-10 2015-12-21 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
  • 1
  • 2