przesuń do początku strony

Unieważnione

Znaleziono 22 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Budowa budynku socjalno – garażowego na poligonie pożarniczym Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu etap I. 2017-07-11 2017-07-26 SA PSP Poznań
Symulator jazdy wozu bojowego - ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego 2017-06-30 2017-08-10 SP PSP Bydgoszcz
Bezgotówkowy zakup paliw silnikowych na stacjach Wykonawcy. 2017-06-27 2017-07-10 SA PSP Poznań
Bezgotówkowy zakup paliw silnikowych na stacjach Wykonawcy. 2017-06-14 2017-06-22 SA PSP Poznań
Dostawa bezzałogowych platform latających do rozpoznania sytuacji wraz z oprzyrządowaniem, oprogramowaniem oraz przeszkoleniem użytkowników. 2017-03-13 2017-03-24 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa 10 sztuk autobusów do przewozu ratowników 2017-03-08 2017-04-19 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Organizacja warsztatów szkoleniowych w zakresie: przedstawienia i omówienia zmian wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 oraz konsultacji dokumentacji przetargowych dla członków Zespołu do Przygotowania i Realizacji Projektu pn.: „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 2016-11-24 2016-12-02 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Wykonanie robót budowlanych związanych z odcinkiem bieżni lekkoatletycznej na stanowisku do ratownictwa wysokościowego i sportu pożarniczego na poligonie pożarniczym w Luboniu przy ul. Magazynowej 3. 2016-09-09 2016-09-26 SA PSP Poznań
Budowa wolnostojącej stacji transformatorowej z przyłączeniem podstawowym i rezerwowym do sieci elektroenergetycznej budynków 3 i 4 KG PSP 2016-07-27 2016-08-08 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa rękawic specjalnych 2016-07-25 2016-08-02 SA PSP Poznań
  • 1
  • 2
  • 3