przesuń do początku strony

Zrealizowane

Znaleziono 91 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Dostawa sprzętu i środków dekontaminacyjnych/dezaktywacyjnych dla modułów dekontaminacji masowej i ratowników 2018-01-02 2018-01-11 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa 3 zestawów pojemnika platformowego do przewozu czynników CBRN wraz z robotem 2017-12-27 2017-02-07 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Druk, skład i łamanie oraz dostawę 12 numerów czasopisma Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej „Przegląd Pożarniczy”. 2017-11-24 2017-12-01 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa 2 lekkich samochodów rozpoznawczo – ratowniczych na potrzeby Grupy Operacyjnej Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz 1 lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego na potrzeby Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 2017-11-08 2017-11-16 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa dawkomierzy promieniowania. 2017-10-31 2017-11-08 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa mebli do Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. 2017-10-31 2017-11-08 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa dwóch łodzi płaskodennych na potrzeby Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 2017-10-27 2017-11-09 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa i wdrożenie systemu wideokonferencji 2017-10-27 2017-11-06 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa i wdrożenie urządzeń sieciowych. 2017-10-27 2017-11-06 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa samochodu SLRt typu „pick – up” dla Szkoły aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 2017-10-26 2017-11-06 SA PSP Poznań
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Następna
  • Ostatnia