przesuń do początku strony

Zrealizowane

Znaleziono 56 zamówień.

Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert Zamawiający
Dostawa odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej. 2017-06-23 2017-07-04 SA PSP Poznań
Dostawa samochodu osobowo-towarowego (samochód specjalny). 2017-05-29 2017-06-06 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
Dostawa bezzałogowych platform latających do rozpoznania sytuacji wraz z oprzyrządowaniem, oprogramowaniem oraz przeszkoleniem użytkowników 2017-05-17 2017-05-26 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Organizacja szkolenia Zespołu Przygotowującego i Realizującego Projekt pn.: "Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym - etap I" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 2017-05-05 2017-05-15 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa urządzeń do monitoringu stabilności naruszonych konstrukcji budowlanych wraz z oprzyrządowaniem, oprogramowaniem i przeszkoleniem użytkowników. 2017-04-27 2017-05-12 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa przedmiotów i elementów umundurowania. 2017-03-09 2017-03-20 SA PSP Poznań
„Organizacja warsztatów szkoleniowych w zakresie: przedstawienia i omówienia zmian wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 oraz konsultacji dokumentacji przetargowych dla członków Zespołu do Przygotowania i Realizacji Projektu pn.: „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. 2017-01-04 2017-01-16 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa telefonów satelitarnych i przenośnych terminali (modemów) satelitarnych. 2016-11-25 2016-12-05 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
Dostawa zestawów komputerowych i oprogramowania 2016-11-24 2016-11-30 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP)
zakup mebli biurowych do Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie 2016-11-10 2016-11-18 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) Warszawa
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Następna
  • Ostatnia