przesuń do początku strony

Kierownictwo Komendy Głównej PSP

Komendant Główny PSP

 • gen. brygadier Leszek Suski gen. brygadier Leszek Suski

  Telefon: +48 22 523 39 00
  Fax: +48 22 523 30 16

Zastępcy Komendanta Głównego PSP

 • nadbryg. Marek Jasiński nadbryg. Marek Jasiński

  Telefon: +48 22 523 39 56
  Fax: +48 22 840 50 32

 • st. bryg. mgr Krzysztof Hejduk st. bryg. mgr Krzysztof Hejduk

  Telefon: +48 22 523 39 56
  Fax: +48 22 840 50 32

 • st. bryg. mgr inż. Tadeusz Jopek st. bryg. mgr inż. Tadeusz Jopek

  Telefon: +48 22 523 30 58
  Fax: +48 22 523 30 03

Gabinet Komendanta Głównego

Telefon: +48 22 523 30 61, Fax: +48 22 523 30 88

 • bryg. mgr inż. Mariusz Mojek Dyrektor bryg. mgr inż. Mariusz Mojek
 • st. bryg. mgr Paweł Frątczak Zastępca Dyrektora, Rzecznik Prasowy st. bryg. mgr Paweł Frątczak

  Telefon: +48 600 479 998
  +48 22 523 39 46

Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków

Telefon: +48 22 523 34 40, Fax: +48 22 523 33 50

 • st. bryg. mgr inż. Jan Tajduś Dyrektor st. bryg. mgr inż. Jan Tajduś
 • st. bryg. mgr inż. Sławomir Dzielnicki Zastępca Dyrektora st. bryg. mgr inż. Sławomir Dzielnicki

Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności

Telefon: +48 22 523 30 58, Fax: +48 22 523 30 03

  • st. bryg. mgr inż. Włodzimierz Błaszczyński Dyrektor st. bryg. mgr inż. Włodzimierz Błaszczyński
  • bryg. mgr inż. Paweł Leszko Zastępca Dyrektora bryg. mgr inż. Paweł Leszko

Biuro Informatyki i Łączności

Telefon: +48 22 523 31 12, Fax: +48 22 523 31 11

   • st. bryg. mgr inż. Zbigniew Góral Dyrektor st. bryg. mgr inż. Zbigniew Góral
   • st. bryg. mgr inż. Dariusz Pacyna Zastępca Dyrektora st. bryg. mgr inż. Dariusz Pacyna

Biuro Kadr i Organizacji

Telefon: +48 22 523 39 41, Fax: +48 22 523 39 36

   • st. bryg. mgr inż. Marcin Wilczyński Dyrektor st. bryg. mgr inż. Marcin Wilczyński
   • bryg. mgr inż. Piotr Strawa Zastępca Dyrektora bryg. mgr inż. Piotr Strawa

Biuro Szkolenia

Telefon: +48 22 523 34 33, Fax: +48 22 523 39 82

   • st. bryg. mgr inż. Krzysztof Biskup Dyrektor st. bryg. mgr inż. Krzysztof Biskup
   • st. bryg. mgr inż. Wojciech Strączek p.o. Zastępca Dyrektora st. bryg. mgr inż. Wojciech Strączek

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Telefon: +48 22 523 30 26, Fax: +48 22 523 39 27

   • bryg. mgr inż. Tomasz Kołodziejczyk Dyrektor bryg. mgr inż. Tomasz Kołodziejczyk
   • mgr Maciej Godlewski Zastępca Dyrektora mgr Maciej Godlewski

 

Biuro Rozpoznawania Zagrożeń

Telefon: +48 22 523 34 30, Fax: +48 22 523 31 03

     • st. bryg. dr inż. Paweł Janik Dyrektor st. bryg. dr inż. Paweł Janik
     • mł. bryg. mgr inż. Ernest Ziębaczewski Zastępca Dyrektora mł. bryg. mgr inż. Ernest Ziębaczewski

Biuro Finansów

Telefon: +48 22 523 34 67, Fax: +48 22 523 39 91

     • st. bryg. mgr Joanna Teler Dyrektor st. bryg. mgr Joanna Teler
     • mł. bryg. mgr Katarzyna Figurska Zastępca Dyrektora mł. bryg. mgr Katarzyna Figurska
     • st. bryg. mgr Zbigniew Krzemień Zastępca Dyrektora st. bryg. mgr Zbigniew Krzemień

Biuro Logistyki

Telefon: +48 22 523 34 36, Fax: +48 22 523 33 18

     • st. bryg. mgr inż. Andrzej Oklesiński Dyrektor st. bryg. mgr inż. Andrzej Oklesiński
     • bryg. mgr inż. Jarosław Latuszek Zastępca Dyrektora bryg. mgr inż. Jarosław Latuszek
     • st. bryg. mgr inż. Tomasz Zając Zastępca Dyrektora st. bryg. mgr inż. Tomasz Zając

Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

Telefon: +48 22 523 33 55, Fax: +48 22 523 33 58

     • st. bryg. mgr inż. Waldemar Maliński Dyrektor st. bryg. mgr inż. Waldemar Maliński
     • st. bryg. mgr inż. Dariusz Dziwulski Zastępca Dyrektora st. bryg. mgr inż. Dariusz Dziwulski

Biuro Prawne

Telefon: +48 22 523 39 02, Fax: +48 22 523 30 75

     • st. bryg. mgr Danuta Wojciechowska Dyrektor st. bryg. mgr Danuta Wojciechowska
     • st. bryg. mgr Marzena Pytlowana Zastępca Dyrektora st. bryg. mgr Marzena Pytlowana

Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

Telefon: +48 22 523 30 49, Fax: +48 22 840 43 11

 • bryg. mgr inż. Marek Grębosz PEŁNOMOCNIK ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
  bryg. mgr inż.
  Marek Grębosz

Redaktor Naczelny Przeglądu Pożarniczego

Telefon: +48 22 523 33 06-8
Fax: +48 22 523 33 05

 • mł. bryg. mgr Anna ŁańduchREDAKTOR NACZELNY
  PRZEGLĄDU POŻARNICZEGO
  mł. bryg. mgr Anna Łańduch