szukaj
wersja polskawersja angielskaGoogle Translator
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona główna  |  Jednostki PSP  |  Media o nas  |  Kontakt  
Strona główna
Standaryzacja wyposażenia pojazdów PSP

Standaryzacja wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu PSP.

W jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej wprowadza się system standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu. Celem tego systemu jest ujednolicenie przede wszystkim typów samochodów pożarniczych i ich minimalnego wymaganego wyposażenia. System ten dotyczy również innych środków transportu, takich jak np. przyczepy i naczepy, kontenery ze sprzętem specjalnym, jednostki pływające, itp.

Podstawy systemu standaryzacji określone zostały w dokumencie „Wytyczne standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” (link do pliku), zatwierdzonym w dniu 14 kwietnia 2011 r. przez gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza - Komendanta Głównego PSP. W wytycznych zostały zawarte ogólne zasady całego systemu standaryzacji, zasady tworzenia nowych standardów wyposażenia lub nowelizacji istniejących, jak również zasady służbowego stosowania standardów przez jednostki organizacyjne PSP.

Standaryzacja wyposażenia została skonstruowana jako system otwarty, tzn. możliwe jest dodawanie nowych standardów wyposażenia, jako kolejnych załączników do wytycznych. Nowe standardy wyposażenia będą opracowywane pod nadzorem Biura Logistyki KG PSP w uzgodnieniu z KCKRiOL oraz CNBOP-PIB, zależnie od potrzeb zgłaszanych przez jednostki organizacyjne PSP. System standaryzacji przewiduje tworzenie standardów w trzech postaciach:

-  standard wyposażenia typu - stanowi minimalne wymagane wyposażenie w urządzenia zabudowane na stałe, środki oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla pojazdów pożarniczych i innych środków transportu, koniecznych do realizacji działań i czynności operacyjnych określonych dla tego typu;

-  standard wyposażenia typoszeregu - stanowi minimalne wymagane wyposażenie w urządzenia zabudowane na stałe, środki oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla pojazdów pożarniczych i innych środków transportu, koniecznych do realizacji działań i czynności operacyjnych określonych dla tego typoszeregu, ale jest możliwe stosowanie wariantów tego wyposażenia, jak i różnych wielkości głównych parametrów taktyczno-technicznych;

-  standard wyposażenia funkcji - stanowi dodatkowe wymagane wyposażenie w urządzenia zabudowane na stałe, środki oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla pojazdów pożarniczych i innych środków transportu, które w połączeniu z wyposażeniem bazowym typu lub typoszeregu pozwala na rozszerzenie zakresu realizowanych działań i czynności operacyjnych.

Wykaz aktualnie zatwierdzonych standardów wyposażenia (link do pliku) przedstawia poniższa tabela.

Numer załącznika

Tytuł

Pliki do pobrania

pdf

wersja edytowalna

1

Samochód ratowniczo-gaśniczy, typoszeregu GBA 2/16

Zał. 1

Zał. 1

2

Samochód ratowniczo-gaśniczy, typoszeregu GCBA 4/24

Zał. 2

Zał. 2

3

Samochód ratowniczo-gaśniczy, typoszeregu GCBA 7/40

Zał. 3

Zał. 3

4

Samochód ratowniczo-gaśniczy, typoszeregu GCBA 11/60

Zał. 4

Zał. 4

5

Wyposażenie uzupełniające dla samochodu ratowniczo-gaśniczego dysponowanego w pierwszej kolejności

Zał. 5

Zał. 5

6

Samochód z drabiną mechaniczną, typoszeregu SD

Zał. 6

Zał. 6

7

Samochód z podnośnikiem hydraulicznym, typoszeregu SH

Zał. 7

Zał. 7

8

Kontener inżynieryjno-techniczny typu KInż

Zał. 8

Zał. 8

9

Kontener wężowy typu KW

Zał. 9

Zał. 9

10

Kontener przeciwpowodziowy z pompami do wody zanieczyszczonej (małej wydajności) typu KPpPm

Zał. 10

Zał. 10

11

Kontener przeciwpowodziowy z łodziami typu KPpŁ

Zał. 11

Zał. 11

12

Kontener przeciwpowodziowy z zaporami typu KPpZ

Zał. 12

Zał. 12

13

Samochód ratownictwa technicznego typu SRt

Zał. 13

Zał. 13

14

Samochód ratownictwa technicznego typu SCRt

Zał. 14

Zał. 14

15

Samochód ratownictwa chemicznego typu SLRch

Zał. 15

Zał. 15

16

Samochód ratownictwa chemicznego typu SRch

Zał. 16

Zał. 16

17

Samochód ratownictwa chemicznego typu SCRch

Zał. 17

Zał. 17

18  Samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą,
  typu SLRtBA
Zał. 18 Zał. 18
19

  Kontener przeciwpowodziowy z pompą do wody
  zanieczyszczonej, typ KPpPd

Zał. 19
Zał. 19
20  Kontener sanitarny, typu Ksan
Zał. 20
Zał. 20

21

Kontener kwatermistrzowski, typu KKw 60

Zał. 21

Zał. 21

 

 

Poradnik na wypadek powodziCzad cichy zabójcaJak zostać strażakiem
Ochrona przed powodziąMinisterstwo Spraw WewnętrznychInfrastruktura i środowiskoKapitał LudzkiLeonardo da VinciBezpieczne_WspólnotyFacebookCTIF2015RSOInformacja dla osób korzystających z j.migowegoWortal Szefa Obrony Cywilnej Kraju www.ock.gov.pl
O serwisie  |  Newsletter  |  Liczba odwiedzin: 48182 |