szukaj
wersja polskawersja angielskaGoogle Translator
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona główna  |  Jednostki PSP  |  Media o nas  |  Kontakt  
Strona główna
Standaryzacja wyposażenia pojazdów PSP

Standaryzacja wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu PSP.

W jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej wprowadza się system standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu. Celem tego systemu jest ujednolicenie przede wszystkim typów samochodów pożarniczych i ich minimalnego wymaganego wyposażenia. System ten dotyczy również innych środków transportu takich jak np. przyczepy i naczepy, kontenery ze sprzętem specjalnym, jednostki pływające, itp.

Podstawy systemu standaryzacji określone zostały w dokumencie „Wytyczne standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” (link do pliku), zatwierdzonym w dniu 14 kwietnia 2011 r. przez gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza - Komendanta Głównego PSP. W wytycznych zostały zawarte ogólne zasady całego systemu standaryzacji, zasady tworzenia nowych standardów wyposażenia lub nowelizacji istniejących, jak również zasady służbowego stosowania standardów przez jednostki organizacyjne PSP.

Standaryzacja wyposażenia została skonstruowana, jako system otwarty, tzn. możliwe jest dodawanie nowych standardów wyposażenia, jako kolejnych załączników do wytycznych. Nowe standardy wyposażenia będą opracowywane pod nadzorem Biura Logistyki KG PSP w uzgodnieniu z KCKRiOL oraz CNBOP-PIB, zależnie od potrzeb zgłaszanych przez jednostki organizacyjne PSP. System standaryzacji przewiduje tworzenie standardów w trzech postaciach:
- standard wyposażenia typu - stanowi minimalne wymagane wyposażenie w urządzenia zabudowane na stałe, środki oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla pojazdów pożarniczych i innych środków transportu, koniecznych do realizacji działań i czynności operacyjnych określonych dla tego typu;
- standard wyposażenia typoszeregu - stanowi minimalne wymagane wyposażenie w urządzenia zabudowane na stałe, środki oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla pojazdów pożarniczych i innych środków transportu, koniecznych do realizacji działań i czynności operacyjnych określonych dla tego typoszeregu, ale jest możliwe stosowanie wariantów tego wyposażenia, jak i różne wielkości głównych parametrów taktyczno-technicznych;
- standard wyposażenia funkcji - stanowi dodatkowe wymagane wyposażenie w urządzenia zabudowane na stałe, środki oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla pojazdów pożarniczych i innych środków transportu, które w połączeniu z wyposażeniem bazowym typu lub typoszeregu pozwala na rozszerzenie zakresu realizowanych działań i czynności operacyjnych.

Wykaz aktualnie zatwierdzonych standardów wyposażenia (link do pliku) stanowi poniższa tabela:

Nr załącznika

Tytuł standardu wyposażeniaPlik
1Samochód ratowniczo-gaśniczy, typoszeregu GBA 2/16link do pliku „01-GBA-2-16-16062011.pdf”
2Samochód ratowniczo-gaśniczy, typoszeregu GCBA 4/24link do pliku „02-GCBA-4-24-16062011.pdf”
3Samochód ratowniczo-gaśniczy, typoszeregu GCBA 7/40link do pliku „03-GCBA-7-40-16062011.pdf”
4Samochód ratowniczo-gaśniczy, typoszeregu GCBA 11/60link do pliku „04-GCBA-11-60-16062011.pdf”
5Wyposażenie uzupełniające dla samochodu ratowniczo-gaśniczego dysponowanego w pierwszej kolejnościlink do pliku „05-I-rzut-15042011.pdf”
6Samochód z drabiną mechaniczną, typoszeregu SDlink do pliku „06-SD-15042011.pdf”
7Samochód z podnośnikiem hydraulicznym, typoszeregu SHlink do pliku „07-SH-15042011.pdf”

 

Obecnie prowadzone są prace nad kolejnymi standardami wyposażenia. Przygotowywane są standardy dla samochodów specjalnych oraz dla kontenerów specjalistycznych.

Z dniem zatwierdzenia „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” wycofuje się ze stosowania „Wymagania ogólne dla samochodów ratowniczo-gaśniczych” oraz „Wymagania szczegółowe dla samochodów ratowniczo-gaśniczych”, zatwierdzone w czerwcu 2002 r.

Aktualizacja 16.06.2011 r. - w trybie sprostowania w tytułach załączników 1-4 zmieniono nazwę „samochód gaśniczy, wodno-pianowy” na „samochód ratowniczo-gaśniczy”.

Aktualizacja 05.07.2012 r. - w dniu 02.07.2012 r. zatwierdzone zostały standardy wyposażeniaw dla kontenerów specjalistycznych.

Wykaz nowych zatwierdzonych standardów wyposażenia stanowi poniższa tabela:

Nr załącznika

Tytuł standardu wyposażeniaPlik
8Kontener inżynieryjno-techniczny, typu KInżzał. 8 - pdf
9Kontener wężowy, typu KWzał. 9 - pdf
10Kontener przeciwpowodziowy z pompami, typu KPpPmzał. 10 - pdf
11Kontener przeciwpowodziowy z łodziami, typu KPpŁzał. 11 - pdf
12Kontener przeciwpowodziowy z zaporami, typu KPpZzał. 12 - pdf

Aktualizacja 28.12.2012 r. - w dniu 21.12.2012 r. zatwierdzone zostały standardy wyposażenia dla samochodów specjalnych ratownictwa technicznego oraz ratownictwa chemicznego.

Wykaz nowych zatwierdzonych standardów wyposażenia stanowi poniższa tabela:

 Nr załącznikaTytuł standardu wyposażenia Plik 
 13Samochód ratownictwa technicznego typu SRt zał. nr 13 - pdf
 14Samochód ratownictwa technicznego typu SCRt zał. nr 14 - pdf 
 15Samochód ratownictwa chemicznego typu SLRch zał. nr 15 - pdf 


Aktualizacja 22.09.2014 r. - w dniu 17.09.2014 r. zatwierdzone zostały standardy wyposażenia dla samochodów specjalnych ratownictwa chemicznego – edycja II.

 16Samochód ratownictwa chemicznego typu SRch zał. nr 16 - pdf 
 17Samochód ratownictwa chemicznego typu SCRch zał. nr 17 - pdf 

 

Poradnik na wypadek powodziCzad cichy zabójcaJak zostać strażakiem
Ochrona przed powodziąMinisterstwo Spraw WewnętrznychInfrastruktura i środowiskoKapitał LudzkiLeonardo da VinciBezpieczne_WspólnotyFacebookRSOInformacja dla osób korzystających z j.migowegoWortal Szefa Obrony Cywilnej Kraju www.ock.gov.pl
O serwisie  |  Newsletter  |  Liczba odwiedzin: 44898 |