szukaj
wersja polskawersja angielskaGoogle Translator
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona główna  |  Jednostki PSP  |  Media o nas  |  Kontakt  
Strona główna
Aktualności
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |    >>
Narada roczna podsumowująca działalność Państwowej Straży Pożarnej województwa opolskiego (2013-01-28 07:30)

Narada roczna podsumowująca działalność Państwowej Straży Pożarnej województwa opolskiego odbyła się 25 stycznia 2013 r. w budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu. Na naradę przybyli: wiceminister spraw wewnętrznych Stanisław Rakoczy, komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych województwa opolskiego na czele z wojewodą opolskim Ryszardem Wilczyńskim i marszałkiem województwa opolskiego Józefem Sebestą, prezes zarządu WFOŚiGW w Opolu Zbigniew Figas, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, kadra kierownicza PSP województwa opolskiego oraz przedstawiciele związków zawodowych i emerytów.

Narada rozpoczęła się od roboczego spotkania komendanta głównego PSP z komendantami powiatowymi z województwa opolskiego i naczelnikami wydziałów Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu. Gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz zapoznał kadrę kierowniczą i uzasadnił konieczność wdrażanych zmian w zakresie zasad przyjmowania do służby, szkoleń strażaków, optymalizacji lokalizacji i gotowości grup specjalistycznych ratownictwa chemiczno-ekologicznego, wodno-nurkowego, wysokościowego, technicznego i poszukiwawczo-ratowniczego. Przedstawił możliwości finansowania zaplanowanych działań na przyszłe lata oraz planowane zmiany aktów prawnych związanych z ochroną przeciwpożarową. Podczas spotkania omówiono stan zaawansowania modernizacji systemu powiadamiania ratunkowego w kraju i rolę PSP w tym zakresie. Odbyła się także dyskusja dotycząca przedstawionych tematów.

Kolejnym punktem programu narady, w którym uczestniczyli zaproszeni goście, była krótka prezentacja kupionego w 2012 r. sprzętu specjalistycznego, po której rozpoczęła się oficjalna część narady rocznej. W związku z 20. rocznicą powstania Państwowej Straży Pożarnej, przypadającą na 2012 rok, nadbrygadier Karol Stępień omówił transformację formacji na przestrzeni ostatnich 20 lat oraz zmianę charakteru i liczby zdarzeń, do których dysponowani są strażacy. Następnie opolski komendant wojewódzki PSP przedstawił najważniejsze działania ratownicze i omówił osiągnięcia.

Do niewątpliwych sukcesów z zakresu działań pionu operacyjnego komendy wojewódzkiej było uregulowanie z zarządcą autostrady spornych kwestii dotyczących działań ratowniczych i wypracowanie wzorca rozwiązań technicznych (informacje w prezentacji multimedialnej) i planu działań ratowniczych dla autostrady płatnej. Ponadto w ubiegłym roku przeprowadzono szkolenia dla większości strażaków PSP i części OSP, dzięki którym lądowanie śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego jest możliwe w trudnych warunkach terenowych w dzień i w nocy. W grudniu przeprowadzono na terenie województwa, w porozumieniu z sąsiednimi województwami (zasięg działań grup) i Komendą Główną PSP, weryfikację liczby i lokalizacji jednostek specjalistycznych, co będzie skutkowało utworzeniem w województwie opolskim dodatkowej grupy chemicznej na bazie KM PSP Opole, grupy wysokościowej na bazie KP PSP w Nysie i grupy poszukiwawczej na bazie KP PSP w Brzegu oraz zmianami w zakresie funkcjonowania grup wodno-nurkowych na Opolszczyźnie. Dwa lata przewodniczono grupie roboczej ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Podczas przewodnictwa udało się przeprowadzić działania, dzięki którym obywatele Polski i Czech mogą czuć się bezpieczniej. W ubiegłym roku borykano się też, niestety, z problemami finansowymi. Nadbrygadier Stępień zakończył prezentację przedstawieniem planów na kolejne lata (pełniejsze informacje w prezentacji multimedialnej).

Wiceminister Stanisław Rakoczy podziękował strażakom za kreowanie pozytywnego wizerunku. Wysoko ocenił profesjonalizm działań ratowniczych podejmowanych przez opolskich strażaków ochotników i „zawodowców”. Podziękował za konsekwentne egzekwowanie prawa od zarządców autostrady płatnej, co doprowadziło do uregulowania istotnych kwestii podnoszących poziom bezpieczeństwa użytkowników dróg. Przedstawił też efekty działań w zakresie poprawy finansowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i Państwowej Straży Pożarnej, najbliższe zamierzenia dotyczące zmian w Straży Granicznej oraz plany w zakresie właściwego zdefiniowania zadań z zakresu ochrony ludności, ich finansowania i roli w tym straży pożarnej.

Generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz podziękował ministrowi, wojewodzie, marszałkowi, starostom za wsparcie działań Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Wysoko ocenił działania ratownicze podejmowane na Opolszczyźnie i pomoc poszkodowanym w zdarzeniach. Wskazał na konieczność reorganizacji ochrony ludności. Poinformował o wsparciu finansowym dla PSP województwa opolskiego, prosząc też o dofinansowanie zamierzeń PSP na Opolszczyźnie przez marszałka województwa i prezesa WFOŚiGW.

Marszałek województwa opolskiego Józef Sebesta dziękując za dobrą współpracę i działania straży pożarnej zapewnił o przeznaczeniu 10 mln euro na dofinansowanie służb ratowniczych w ramach jednego z piętnastu projektów kluczowych regionalnego programu operacyjnego.

Wojewoda opolski Ryszard Wilczyński serdecznie podziękował za coraz lepszą współpracę, dobrą służbę w 2012 r. oraz pełną dyspozycyjność i gotowość do działań opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP i podległych mu funkcjonariuszy. Pogratulował kolejny raz nadbrygadierowi Stępniowi zasłużonego awansu na stopień generalski. Pozytywnie ocenił działania podejmowane w stosunku do zarządcy autostrady. Wojewoda w oparciu o dane statystyczne przedstawił korzyści płynące z centralizacji obsługi numeru 112 i 999. Na zakończenie podziękował ministrowi, komendantowi głównemu PSP, samorządom, prezesowi NFOŚiGW za wsparcie finansowe straży pożarnej w województwie opolskim.

Prezydent Opola Ryszard Zembaczyński zwrócił uwagę na zagrożenia powodzią w Polsce ze strony uregulowanych rzek po stronie czeskiej oraz zasugerował zmiany w zakresie sposobu obsługi zgłoszeń przez operatów wojewódzkiego centrum powiadamiania ratunkowego. Wojewoda opolski uzasadnił przyjęte rozwiązania.
Wystąpienie wojewody opolskiego zakończyło naradę roczną Państwowej Straży Pożarnej województwa opolskiego.

bryg. Adam Janiuk, rzecznik prasowy KW PSP w Opolu
rzecznik@psp.opole.pl

Poradnik na wypadek powodziCzad cichy zabójcaJak zostać strażakiem
Ochrona przed powodziąMinisterstwo Spraw WewnętrznychInfrastruktura i środowiskoKapitał LudzkiLeonardo da VinciBezpieczne_WspólnotyFacebookCTIF2015RSOInformacja dla osób korzystających z j.migowegoWortal Szefa Obrony Cywilnej Kraju www.ock.gov.pl
O serwisie  |  Newsletter  |  Liczba odwiedzin: 8085082 |