szukaj
wersja polskawersja angielskaGoogle Translator
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona główna  |  Jednostki PSP  |  Media o nas  |  Kontakt  
Strona główna
XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

W 2012 r. mija 20 lat istnienia Państwowej Straży Pożarnej jako zawodowej, umundurowanej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt formacji przeznaczonej do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

W związku z tym jubileuszem chcemy zaproponować temat tegorocznego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży:

„20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”.

Uczestnicy konkursu powinni pokazać w swoich pracach różnorodność i wszechstronność działań zawodu strażaka podczas pełnienia trudnej i niebezpiecznej służby. Istotne jest pokazanie znaczenia pracy strażaków dla zapewnienia bezpieczeństwa każdemu człowiekowi. Konkurs promuje i poszerza wiedzę na temat działalności straży pożarnej, która uczestniczy w akcjach gaszenia pożarów, usuwania skutków wypadków, katastrof chemicznych i ekologicznych, nieszczęśliwych i nietypowych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych. Popularyzuje zasady bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku występowania różnego rodzaju zagrożeń.
Konkurs organizowany jest, jak co roku, przez Komendę Główną PSP we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, a koordynatorem jest Wydział Informacji i Promocji KG PSP. Skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-16 lat oraz do wychowanków świetlic terapeutycznych, ośrodków terapii zajęciowej, szkół specjalnych (bez ograniczeń wiekowych). 
Konkurs przebiega w kilku etapach. Na każdym szczeblu eliminacji prace konkursowe wybiera specjalnie powołane Jury. Po eliminacjach wojewódzkich po pięć prac finałowych z każdej z czterech grup zostanie przesłanych do Komendy Głównej PSP. Posiedzenie Centralnej Komisji Konkursowej odbędzie się w połowie czerwca 2012 r.
Przypominamy, że w konkursie będą uwzględniane tylko te prace plastyczne, które przeszły wszystkie szczeble eliminacji. Przysyłane do Komendy Głównej PSP poza poszczególnymi etapami nie będą brane pod uwagę przy wyborze.

Szczegóły konkursu zamieszczone są w Regulaminie. Wszelkie informacje o konkursie, Regulamin oraz lista zwycięzców ukażą się na stronie Komendy Głównej PSP http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=4074 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !


Joanna Matusiak
st. specjalista w Wydziale Informacji i Promocji
Komendy Głównej PSP
tel. (22) 523-30-31
e-mail: jmatusiak@kgpsp.gov.pl  

Poradnik na wypadek powodziCzad cichy zabójcaJak zostać strażakiem
Ochrona przed powodziąMinisterstwo Spraw WewnętrznychInfrastruktura i środowiskoKapitał LudzkiLeonardo da VinciBezpieczne_WspólnotyFacebookRSOInformacja dla osób korzystających z j.migowegoWortal Szefa Obrony Cywilnej Kraju www.ock.gov.pl
O serwisie  |  Newsletter  |  Liczba odwiedzin: 37200 |