szukaj
wersja polskawersja angielskaGoogle Translator
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona główna  |  Jednostki PSP  |  Media o nas  |  Kontakt  
Strona główna
Pytania i odpowiedzi Komendanta Głównego PSP
Uprzejmie proszę o informacje dotyczące wielkości stref zagrożenia i ewakuacji w przypadku wycieku substancji niebezpiecznych przewożonych transportem kołowym w zależności od rodzaju substancji.
W celu wyznaczenia wielkości stref zagrożenia związanych z uwolnieniem substancji niebezpiecznych do atmosfery należy dokonać odpowiednich obliczeń przy użyciu powszechnie stosowanych modeli matematycznych i/lub programów komputerowych uwzględniających te modele. Proces modelowania rozprzestrzeniania się substancji niebezpiecznej należy rozpocząć przede wszystkim od dokonania wstępnych założeń dotyczących rodzaju i ilości uwolnionej substancji oraz charakterystyki źródła jej uwolnienia. Następnie transport i dyspersja w atmosferze tej substancji w istotny sposób zależeć będzie od warunków emisji, czynników atmosferycznych oraz czynników topograficznych. Charakterystykę źródła emisji określa: • geometrię źródła, • sposób rozszczelnienia zbiornika, • położenie i wysokość źródła emisji. Do głównych czynników atmosferycznych należą: • wiatr, • turbulencja i dyfuzja atmosfery, • stabilność atmosfery, • prądy powietrzne, • wymywanie zanieczyszczeń przez opady atmosferyczne. W grupie czynników topograficznych wymienić należy: • rzeźbę terenu, rodzaj zabudowy i inne zawady przestrzenne, • stopień szorstkości podłoża, • pochłanianie zanieczyszczeń przez podłoże. Modelowanie rozprzestrzeniania się substancji niebezpiecznych w atmosferze wymaga rzetelnej analizy wymienionych wyżej czynników. Precyzyjne określenie warunków emisji, czynników atmosferycznych i topograficznych decyduje o dokładności i wiarygodności zastosowanego modelu dyspersji. W celu obliczenia rozkładu stężeń gazu w środowisku stosuje się różne modele dyspersji, a w szczególności: 1. Modele wynikające z zachowania się fazy gazowej substancji: • dyspersję gazu neutralnego, • dyspersję gazu ciężkiego, • dyspersję gazu unoszącego się. 2. Modele oparte o czas wypływu: • modele dyspersji ciągłej, • modele dyspersji chwilowej. 3. Modele oparte o numeryczne metody rozwiązywania równań z zakresu dynamiki płynów, głównie równania Eulera oraz Naviera-Stokesa, tj. tzw. CFD – Computational Fluid Dynamics. Ponadto, istnieje wiele programów komputerowych modelujących rozprzestrzenianie się substancji niebezpiecznych w atmosferze. Wśród programów możliwych do wykorzystania w omawianym zakresie wymienić należy darmowy program ALOHA, będący częścią programu CAMEO, który można pobrać z witryny internetowej www.epa.gov
Ochrona przed powodziąMinisterstwo Spraw WewnętrznychInfrastruktura i środowiskoKapitał LudzkiLeonardo da VinciBezpieczne_WspólnotyFacebookCTIF2015RSOInformacja dla osób korzystających z j.migowegoWortal Szefa Obrony Cywilnej Kraju www.ock.gov.pl
O serwisie  |  Newsletter  |  Liczba odwiedzin: 839134 |