szukaj
wersja polskawersja angielskaGoogle Translator
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona główna  |  Jednostki PSP  |  Media o nas  |  Kontakt  
Strona główna
Pytania i odpowiedzi Komendanta Głównego PSP
Czym różnią się uprawnienia inspektora PPOŻ, od uprawnień specjalisty PPOŻ. Co więcej może wykonywać specjalista od inspektora?. Druga część pytania, kto może wykonywać następujące czynności (inspektor /technik poż. czy specjalista bądź inżynier pożarnictwa /bezpieczeństwa pożarowego) -Przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego? -Naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego? -Pomiary ciśnienia i wydajności wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej, oraz zewnętrznej -Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej (zewnętrzne dla innych firm) -Przeglądy pod kątem przestrzegania przepisów ppoż. w budynkach/ obiektach zewnętrznych -Ocenę zagrożenia wybuchem -Audyty z zakresu ochrony przeciwpożarowej -Wyznaczanie dróg ewakuacyjnych, -Rysowanie planów ewakuacyjnych -Badanie ciśnienia węży pożarniczych -Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego -Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla zewnętrznych obiektów -Przeprowadzanie próbnych ewakuacji
Osoba posiadająca kwalifikacje inspektora ochrony przeciwpożarowej uprawniona jest wyłącznie do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikających z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1229, z późn. zm.), które odnoszą się do obowiązków władającego budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem. Specjalista ochrony przeciwpożarowej posiada natomiast kwalifikacje rozszerzone o możliwość wykonywania czynności obejmujących również inne obszary organizacji ochrony przeciwpożarowej np. organizację ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy, powiatu czy województwa. Odnosząc się z kolei do kwestii kwalifikacji osób wykonujących konkretne, wymienione w e-mail’u, czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, informuję, iż zapytanie dotyczące przedmiotowej kwestii jest zbyt szerokie i w dużej mierze nie doprecyzowane. Dlatego też proponuje się, aby osoba zainteresowana skontaktowała się telefonicznie z kpt. Ernestem Ziębaczewskim, tel. 022 5233913 z Biurem Rozpoznawania Zagrożeń w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień.
Ochrona przed powodziąMinisterstwo Spraw WewnętrznychInfrastruktura i środowiskoKapitał LudzkiLeonardo da VinciBezpieczne_WspólnotyFacebookRSOInformacja dla osób korzystających z j.migowegoWortal Szefa Obrony Cywilnej Kraju www.ock.gov.pl
O serwisie  |  Newsletter  |  Liczba odwiedzin: 819416 |