przesuń do początku strony

Biblioteka gotowych rozwiązań

Praktyka wskazuje, iż wiele problemów, z którymi stykamy się w naszej codziennej pracy i na które staramy się znaleźć rozwiązanie zostały już przez kogoś wcześniej rozwiązane. Problem często tkwi w tym, że o tym nie wiemy.

Dlatego też postanowiliśmy utworzyć tzw. Bibliotekę gotowych rozwiązań, gdzie będą zamieszczane gotowe raporty, analizy, opracowania przygotowane przez różne podmioty polskie, zagraniczne i międzynarodowe, które mogą przydać się w działalności PSP.

Materiały umieszczone w tym dziale zostały pogrupowane tematycznie w pięciu poniższych kategoriach:

Dodatkowo przy każdym dokumencie w zakładce znajduje się adnotacja w jakim języku został zamieszczony:

EN - dokument w języku angielskim

PL - dokument w języku polskim