przesuń do początku strony

Materiały dydaktyczne

Doskonalenie wiedzy w zakresie hipotermii – platforma e-learningowa  https://www.akademia.hipotermia.edu.pl

Aplikacja „ratownik” – do pobrania na urządzenia  z systemem Android http://aplikacja-ratownik.pl/

Prezentacje do prowadzenia zajęć z kwalifikowanej pierwszej pomocy - http://kpp.strazak.edu.pl