przesuń do początku strony

Współpraca międzynarodowa

Telefon: +48 22 523 30 26, Fax: +48 22 523 39 27 (sekretariat Biura Współpracy Międzynarodowej)

Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej inicjuje, planuje i prowadzi sprawy związane ze współpracą w ramach Unii Europejskiej oraz współpracą międzynarodową w zakresie kompetencji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Koordynuje współpracę dwustronną oraz wielostronną, w tym współpracę z organizacjami międzynarodowymi działającymi w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, ochrony ludności i obrony cywilnej, a także współpracę międzynarodową prowadzoną przez jednostki organizacyjne PSP.

Biuro uczestniczy w procesie pozyskiwania i wykorzystania przez PSP środków pochodzących z funduszy europejskich. Organizuje i monitoruje działania jednostek organizacyjnych PSP oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej PSP w tym zakresie, koordynuje opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków pochodzących z funduszy europejskich oraz realizuje przedmiotowe projekty.

Polskie pożarnictwo uczestniczy od kilkudziesięciu lat  w pracach CTIF  – Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Pożarniczo-Ratowniczych. Głównym celem działania CTIF jest inicjowanie, wspieranie i rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie zapobiegania i zwalczania pożarów, ratownictwa i ochrony ludności. Obecnie CTIF zrzesza 36 krajowych komitetów - głównie z państw europejskich. Komendant główny PSP pełni funkcję przewodniczącego Krajowego Komitetu CTIF w Polsce, a zadania sekretariatu krajowego komitetu realizuje Biuro Współpracy Międzynarodowej.