przesuń do początku strony
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej - Strona główna Praca REKTOR-KOMENDANT Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór do służby w Pododdziałach Szkolnych w codziennym systemie czasu służby...

REKTOR-KOMENDANT Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór do służby w Pododdziałach Szkolnych w codziennym systemie czasu służby...

REKTOR-KOMENDANT Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór do służby w Pododdziałach Szkolnych w codziennym systemie czasu służby na zasadach przeniesienia służbowego

Pobierz plik ogłoszenia: http://www.straz.gov.pl/pics/SGSP/ogloszenie.pdf
Pobierz plik załącznika nr 1 – KALUZULA INFORMACYJNA: http://www.straz.gov.pl/pics/SGSP/zal1.pdf
Pobierz plik załącznika nr 2 – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: http://www.straz.gov.pl/pics/SGSP/zal2.pdf