przesuń do początku strony

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej

Aby zapoznać się z treścią Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, zapraszmy na stronę Internetowego Systemu Aktów Prawnych

Szczegóły znajdują się pod adresem http://isap.sejm.gov.pl.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. z dnia 30 września 2015 r.)

Rozporządzenie w sprawie kierowania strażaków PSP na przeszkolenie zawodowe

Rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej

Rozporządzenie w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej