do góry

CMP Mysłowice

14 MAJ 2018

CMP – pierwsze spotkanie Zespołu roboczego

CMP – I spotkanie Zespołu roboczego
CMP – pierwsze spotkanie Zespołu roboczego
CMP – I spotkanie Zespołu roboczego
CMP – pierwsze spotkanie Zespołu roboczego


W dniach 8-10 maja 2018 r. w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach odbyło się I spotkanie Zespołu roboczego do spraw opracowania projektu „Metodyki postępowania egzekucyjnego w sprawach związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych”, powołanego decyzją nr 14 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 3 kwietnia 2018 r.

            W efekcie prac ww. Zespołu ma powstać metodyka uwzględniająca:

 • stosowanie narzędzi z zakresu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz aktów wykonawczych do niej;
 • okoliczności prowadzenia postępowania egzekucyjnego odnośnie obowiązków o charakterze niepieniężnym w następujących postaciach:
  • poprzez grzywny celem przymuszenia,
  • poprzez przymus bezpośredni,
  • poprzez wykonanie zastępcze;
 • zasady postępowania w przypadku nieuiszczenia należności pieniężnych, wynikających z prowadzonego postępowania egzekucyjnego;
 • sposoby konstruowania poszczególnych dokumentów, dotyczących postępowania egzekucyjnego;
 • wzory dokumentów, dotyczących postępowania egzekucyjnego, specyficznych dla danego rodzaju postępowania;
 • zasady postępowania w przypadku zaskarżania postępowania egzekucyjnego;
 • zbiory dobrych praktyk w zakresie postępowania egzekucyjnego.

            W skład Zespołu wchodzą:

 • Przewodniczący Zespołu – st. bryg. Paweł ROCHALA, pełniący obowiązki Dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, zwany dalej „Przewodniczącym”;
 • Zastępca Przewodniczącego Zespołu – st. bryg. Marek DZIEDZIC, naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie;
 • Sekretarz Zespołu – mł. bryg. Ariadna KONIUCH, naczelnik Wydziału Nadzoru Prewencyjnego w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej;
 • Członkowie Zespołu:
  • st. bryg. Ryszard PSZONKA – naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie,
  • mł. bryg. Paweł ADAMCZYK – kierownik sekcji ds. kontrolno-rozpoznawczych w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy,
  • kpt. Agnieszka POTOCKA-JURCZYK, radca prawny, starszy specjalista na samodzielnym stanowisku pracy ds. obsługi prawnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie,
  • st. kpt. Andrzej TOMCZYK – starszy specjalista na samodzielnym stanowisku ds. kontrolno-rozpoznawczym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach,
  • st. kpt. Paweł WALASZEK – starszy specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,
  • st. kpt. Wojciech WIŚNIEWSKI – kierownik Sekcji do spraw Rozpoznawania Zagrożeń w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Opracowanie: mł. bryg. Ariadna Koniuch
Zdjęcia: archiwum Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

wszystkie aktualności