do góry

CMP Mysłowice

05 KWI 2018

Mysłowice – otwarcie wystawy o Janie Pawle II w Centralnym Muzeum Pożarnictwa

Otwarcie wystawy o Janie Pawle II w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
Otwarcie wystawy o Janie Pawle II w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

4 kwietnia 2018 roku, w Centralnym Muzeum Pożarnictwa odbyło się otwarcie wystawy plenerowej pt.: „Ojcze Św. Janie Pawle II módl się za nami! Cóż powiedzieć, żal odjeżdżać”.

Organizatorami wydarzenia byli: Edward Lasok – prezydent Miasta Mysłowice, st. bryg. Paweł Rochala – Dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa, st. bryg. Edward Pruski – Dyrektor Biura Logistyki KG PSP, Jan Stadnicki – Komandor Międzynarodowej Komandorii Południowej Św. Floriana, ks. Rafał Ryszka – Dziekan Dekanatu Mysłowickiego, Zbigniew Gretka – Prezes Stowarzyszenia Autorów Polskich.

Ekspozycja przedstawia ponad 100 fotografii barwnych ilustrujących najważniejsze wydarzenia z życia Jana Pawła II. Przygotowanie wystawy wpisuje się w rocznicę śmierci wielkiego Polaka oraz okres Wielkanocny. Na zdjęciach zobaczyć można Papieża oddającego cześć relikwiom św. Floriana, co ma związek nadchodzącymi obchodami Dnia Strażaka. Temat ten nawiązuje również do planowanego w pod koniec br. odsłonięcia strażackiego ołtarza św. Floriana w bazylice w Łagiewnikach.

Podczas wernisażu licznie zgromadzonych gości przywitał, jako gospodarz miejsca, st. bryg. Paweł Rochala. Na otwarciu głos zabrał również Edward Lasok – prezydent Mysłowic, który przybliżył specyfikę i historię miasta. Podczas wernisażu słowo wygłosił ks. Rafał Ryszka, który wspomniał o przypadającym w tym roku jubileuszu 150-lecia utworzenia Dekanatu Mysłowickiego.

Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in.:
Krzysztof Krawczyk – przewodniczący Rady Miejskiej Rakoniewic
Teresa Kmiecik – Skarbnik Gminy Rakoniewice
Gerard Tomiak – Burmistrz Rakoniewic
st. bryg. Jacek Kleszczewski – Śląski KW PSP w Katowicach
st. bryg. Marek Bębenek – Zastępca Małopolskiego KW PSP w Krakowie
mł. bryg. Mirosław Wiktor – Komendant Miejski PSP w Mysłowicach
bryg. Mirosław Synowiec – Komendant Miejski PSP w Bytomiu
bryg. Arkadiusz Korzeniewski – KM PSP w Katowicach
bryg. Dariusz Kleszcz – KM PSP w Jaworznie
ppłk. Leszek Klak – Komendant WKU w Tychach
ppłk. Piotr Rancia – Komendant WKU w Katowicach
Michał Szcześniak – Przewodniczący NSZZ Policji Śląskiej
Jacek Stefaniak – Honorowy Konsul Mołdawii
prof. Jan Klimek – prezes Śląskiej Izby Rzemieślniczej w Katowicach
prof. Adam Chochół – v-ceprezes Polskiej Grupy Górniczej
Adam Majchrzak – Hetman Regimentu Artylerii Domu Radziwiłłów
Krzysztof Kurzeja – przeor Zakonu Templariuszy w Polsce
Paweł Przybyło – komandor św. Floriana Republiki Czeskiej
Jerzy Urbanik – komandor Komandorii św. Floriana Republiki Słowacji
Stanisław Kilkan – prezes powiatowy związku OSP w Jaworznie
Grzegorz Ziarno – komandor Komandorii Południowej św. Floriana
st. bryg. Adam Szkuta – sekretarz Komandorii Południowej św. Floriana

Jak widać pośród gości znaleźli się ludzie nie związani z ochroną przeciwpożarową, dla których takie miejsce, jak Centralne Muzeum Pożarnictwa, było ogromnym, pozytywnym zaskoczeniem.

Po części oficjalnej przystąpiono do zwiedzania wystawy. Gości oprowadzał Zbigniew Gretka – Prezes Stowarzyszenia Autorów Polskich, właściciel wystawy. W barwnej i pełnej ciekawostek opowieści zapoznał audytorium z życiem Jana Pawła II. Zbigniew Gretka przekazał do CMP trzy obrazy o tematyce religijnej, wykonane w technice ceramiki wypalanej, w tym wizerunek św. Floriana, które staną się elementem ekspozycji muzealnej.

Zgromadzeni goście przeszli następnie do wnętrz Muzeum, zwiedzając ekspozycje. Wielu z nich, będąc pod wrażeniem ilości oraz jakości zgromadzonych eksponatów, obiecało rychły powrót z rodzinami.

Opracowanie i zdjęcia: Wydział Naukowo-Oświatowy Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

05 KWI 2018

Otwarcie wystawy o Janie Pawle II w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

 

wszystkie aktualności