do góry

CMP Mysłowice

16 WRZ 2018

NOWE WYSTAWY W CENTRALNYM MUZEUM POŻARNICTWA

NOWE WYSTAWY W CENTRALNYM MUZEUM POŻARNICTWA
NOWE WYSTAWY W CENTRALNYM MUZEUM POŻARNICTWA

14 września 2018r. o godzinie 11.00 w Centralnym Muzeum Pożarnictwa odbyło się uroczyste otwarcie dwóch nowych wystaw.

Jako pierwszą otworzono wystawę stanowiącą stałą ekspozycję muzeum pt. „Motopompy w dziele motoryzacji polskich straży pożarnych”.  Odwiedzając tą wystawę będziemy mogli na własne oczy zobaczyć rozwój motoryzacji straży pożarnych, która doprowadziła do zastąpienia sikawek ręcznych sprzętem motorowych przyczyniając się do usprawniania  działań ratowniczo-gaśniczych. Dużą część wystawy poświęcono właśnie polskiemu wkładowi w motoryzację straży pożarnych. 

Wystawa o motopompach obrazuje postęp techniczny zapoczątkowany na początku XX wieku, który w pożarnictwie przełożył się na zastąpienie ręcznych sikawek sprzętem motorowym. Najwięcej miejsca poświęcono motoryzacji polskich jednostek w latach 1920-1990. Tworzywem wystawy są oryginalne motopompy polskie i zagraniczne, przenośne i przewoźne-dwukołowe, ponadto osprzęt do motopomp, instrukcje obsługi, katalogi i anonse reklamowe – wszystkie ze zbiorów CMP. Narrację tworzą 34 wydruki wielkoformatowe z fotografiami i dokumentami z zasobów archiwalnych, zbiorów bibliotecznych CMP oraz kilkunastu dokumentów ze zbiorów prywatnych. Ekspozycji towarzyszy ilustrowany katalog wystawy. Kuratorem wystawy jest Dariusz Falecki.

Przed przejściem do drugiej części Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa zaprosił gości do Muzeum Miasta Mysłowice, gdzie przedstawiciel muzeum miejskiego Wojciech Kubowicz przedstawił wystawę pt. „Sąsiedzi – o jednej z najtrwalszych granic w Europie. Na wschodniej rubieży Górnego Śląska”. Wystawa ta doskonale wpisuje się obchody 100-lecia odzyskania niepodległości.

Na drugiej wystawie CMP zostały przedstawiane plakaty dotyczące zapobiegania pożarom z lat 60. 70. i 80. XX wieku. Tę formę wyrazu artystycznego reprezentuje 35 plakatów wykonanych przez uznanych artystów-grafików, m.in.: Wiktora Górkę, Lecha Majewskiego, Janusza Głowackiego i Zdzisława Osakowskiego. Plakaty pożarnicze z tego okresu były jedną z popularniejszych form przekazu masowego i jednym z narzędzi ochrony przeciwpożarowej.

Przedstawione dzieła sztuki plakatowej odwołują się także do wyobraźni i kreatywności odbiorcy, przez co zachęcają do formułowania własnych skojarzeń i przemyśleń związanych z zagadnieniem realizowanym współcześnie przez Państwową Straż Pożarną, jako prewencja społeczna. Czytelny i prosty przekaz udowadnia, że zapobieganie pożarom nie musi być trudne w odbiorze, zarówno przez dzieci jak i dorosłych. Ekspozycji towarzyszy ilustrowany katalog wystawy. Kuratorem wystawy jest Rosita Werner.

Opracowanie: Piotr Halup
Zdjęcia: Małgorzata Suślik

16 WRZ 2018

Nowe wystawy w Centralnym Muzeum Pożarnictwa

 

wszystkie aktualności