do góry

CMP Mysłowice

16 WRZ 2019

STRAŻACKI WRZESIEŃ'39

Otwarcie wystawy „Na straży granic, mienia i honoru. Udział strażaków w wojnie obronnej 1939 r.”
w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

6 września 2019 r. w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach odbyła się konferencja oraz otwarcie wystawy pt. „Na straży granic, mienia i honoru. Udział strażaków w wojnie obronnej 1939 r.”

Wydarzenie uświetnili swoją obecnością m.in.: Czesław Ryszka – senator RP, Robert Magdziarz –  wicewojewoda śląski, Dariusz Wójtowicz – prezydent miasta Mysłowice, Wiesław Tomanek – z-ca przewodniczącego rady miasta Mysłowice, st. bryg. Bogdan Jędrocha – zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP, st. bryg. Paweł Rochala – doradca Komendanta Głównego PSP, reprezentanci biur i wydziałów KG PSP, a także przedstawiciele komend miejskich i powiatowych PSP.

Konferencję rozpoczął referat Michała Malisza  - prezesa OSP Sucha Góra, pt. „Strażacy i żołnierze – dwie służby jeden cel”. W dalszej kolejności wystąpił Michał Figzał - stowarzyszenie historyczne „Reduta Częstochowa” z referatem pt. „Wrześniowy szlak OSP Częstochowa”.

Po konferencji st. bryg. Janusz Gancarczyk - p.o. dyrektora CMP, wraz z prezydentem miasta Mysłowice Dariuszem Wójtowiczem oraz z wicewojewodą śląskim Robertem Magdziarzem uroczyście otworzyli wystawę plenerową „Na straży granic, mienia i honoru. Udział strażaków w wojnie obronnej 1939 r.”

Dariusz Falecki - naczelnik wydziału naukowo-oświatowego zaprezentował i omówił zgromadzonym przygotowane plansze wystawiennicze. Pierwsza część wystawy została poświęcona przygotowaniom straży pożarnych do wojny, tj. zadaniom z obrony przeciwlotniczej i przeciwchemicznej. W dalszej części pokazano udział strażaków w obronie Warszawy, Skierniewic, Myślenic i Wielunia. Nie zabrakło informacji o strażackim ruchu oporu „Skała” i żeńskich drużynach pożarniczych.

W części artystycznej wystąpili uczniowie szkół średnich, w których prowadzone są zajęcia również w klasach mundurowych z II Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach, II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia z Chorzowa oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach im. rtm. Witolda Pileckiego. Uczniowie zaprezentowali wiersze patriotyczne oraz pieśni, a także pokaz musztry.

Opracowanie: Dariusz Falecki
Zdjęcia: Małgorzata Suślik

16 WRZ 2019

Strażacki wrzesień'39

 

wszystkie aktualności