do góry

CMP Mysłowice

05 KWI 2018

Umowa partnerska pomiędzy Mysłowicami i Rakoniewicami

Umowa partnerska pomiędzy Mysłowicami i Rakoniewicami
Umowa partnerska pomiędzy Mysłowicami i Rakoniewicami

4 kwietnia 2018 roku w Centralnym Muzeum Pożarnictwa, w obecności wielu świadków, podpisano umowę o współpracy partnerskiej pomiędzy miastami Mysłowice i Rakoniewice. Podpisanie porozumienia nastąpiło w miejscu szczególnym – na tle zabytkowej sikawki z pierwszej połowy XVIII w. Na dokumencie podpisy złożyli: Edward Lasok – prezydent Mysłowic i Gerard Tomiak – burmistrz Rakoniewic.

Z Rakoniewic do Mysłowic przyjechali ponadto: Krzysztof Krawczyk – przewodniczący Rady, Teresa Kmiecik – skarbnik, Hubert Koler – kierownik Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa. Wybór Centralnego Muzeum Pożarnictwa nie był przypadkowy. W Rakoniewicach mieści się Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa – od 1995 r. oddział zamiejscowy CMP. Od kilkunastu lat miasta i placówki muzealne współpracują, organizując wspólne przedsięwzięcia. Podpisana umowa ujmuje współpracę w ramy prawne.

Współpraca obejmować będzie kulturę, edukację, wymianę młodzieży, współpracę nauczycieli oraz organizację wspólnych wydarzeń sportowych i kulturalnych. Strony zobowiązały się także do inicjowania wydarzeń wychodzących naprzeciw potrzebom osób starszych, w szczególności przeciwdziałania samotności, zapewnienia możliwości ciekawego spędzenia czasu wolnego oraz ich aktywizacji. W ramach pamięci i upowszechniania historii pożarnictwa nawiązywane będą stałe kontakty pomiędzy CMP i WMP. Gminy będą również pielęgnować pamięć i upowszechniać wiedzę o historii Mysłowic i gminy Rakoniewice oraz o historii Górnego Śląska i Wielkopolski, których są częściami. Ponadto wspierane będą kontakty pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami kulturalnymi oraz organizacjami społecznymi z terenu obydwu gmin.

Fakt podpisania umowy partnerskiej między władzami Mysłowic i Rakoniewic we wnętrzu Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach świadczy o wielkim zaufaniu, jakim cieszy się nasza placówka pośród władz samorządowych oraz jest wyznacznikiem prestiżu, jakim dysponuje Państwowa Straż Pożarna. Zarówno Edward Lasok – prezydent Mysłowic, jak i Gerard Tomiak – burmistrz Rakoniewic, podkreślali w okolicznościowych przemówieniach integrującą rolę ochrony przeciwpożarowej, będącą przyczynkiem do działań na innych obszarach życia społeczno-kulturalnego.

Opracowanie i zdjęcia: Wydział Naukowo-Oświatowy Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

05 KWI 2018

Umowa partnerska pomiędzy Mysłowicami i Rakoniewicami

wszystkie aktualności