do góry

CNBOP-PIB

  • Znaleziono 5 wiadomości.

W dniu 28 czerwca 2019 roku w siedzibie CNBOP-PIB odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Odwoławczego w nowym składzie. Podczas posiedzenia Dyrektor wręczył akty powołania nowym członkom oraz Sekretarzowi Komitetu. Wybrano Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komitetu oraz zaopiniowano regulamin działania tego organu.

CNBOP - Powołanie nowego składu Komitetu Odwoła

CNBOP-PIB zaprasza na konferencję naukową pn. „RISKO - zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”, która odbędzie się 18 listopada w Józefowie k/Otwocka

CNBOP-PIB zaprasza na konferencję „RISKO - zint