do góry

CNBOP-PIB

17 LIP 2019

CNBOP - Decyzja MSWiA ws. nadania CNBOP-PIB uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowych

Decyzją MSWiA z dnia 9 lipca 2019 r. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy otrzymało uprawnienia do certyfikowania następujących kwalifikacji rynkowych:

  • Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO);
  • Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G);
  • Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO);
  • Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
  • Montaż i konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych – stałe urządzenia gaśnicze gazowe (SUG-G);
  • Montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu.

Pełna informacja o warunkach i terminach walidacji zostanie ogłoszona na stronie www.cnbop.pl. Zapraszamy do kontaktu z Jednostką Certyfikującą Usługi CNBOP-PIB pod nr telefonu: 22 769 32 05 / 87 lub mailem: dcu@cnbop.pl.
Obwieszczenie w sprawie włączenia do ZSK kwalifikacji rynkowych dotyczących projektowania, montażu i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz montażu i konserwacji autonomicznych czujek tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu dostępne jest pod adresem: http://monitorpolski.gov.pl/MP/2019/446

wszystkie aktualności