do góry

CNBOP-PIB

09 WRZ 2015

CNBOP-PIB zaprasza na konferencję „RISKO - zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”

CNBOP-PIB zaprasza na konferencję
CNBOP-PIB zaprasza na konferencję

CEL KONFERENCJI:
Celem konferencji jest przedstawienie wyników realizacji projektu oraz efektu głównego prowadzonych prac: oprogramowania „RISKO” wspomagającego tworzenie planów zarządzania kryzysowego na poziomie gminy, powiatu i województwa.

TERMIN: 18.11.2015 r.

MIEJSCE: Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego -  Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie k/Otwocka

ZAKRES TEMATYCZNY

  • Zintegrowany system RISKO – wyniki i uwarunkowania wdrożenia
  • Zarządzanie ryzykiem - teoria i praktyka
  • Plany zarządzania kryzysowego – teoria i praktyka
  • Szkolenia na rzecz zarządzania kryzysowego - potrzeby i narzędzia

Konferencja organizowana w ramach projektu nr DOBR/0016/R/ID2/2012/03 realizowanego ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

ORGANIZATOR: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Akademia Obrony Narodowej – Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
ASSECO Poland S.A.

Szczegółowe informacje o konferencji i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie Cnbop.pl

wszystkie aktualności