do góry

„Czad i Ogień. Obudź czujność."

Budowanie wiedzy o zagrożeniach

O tym, że świadomość w społeczeństwie na temat zagrożeń pożarowych w mieszkaniach jest niska, przekonaliśmy się po opublikowaniu badań zleconych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w październiku 2016 r. Wynika z nich, że za przyczynę pożarów 31% respondentów wymieniło w pierwszej kolejności zwarcie instalacji elektrycznej, 22% nieumyślne zaprószenie ognia, 13% pozostawienie włączonych urządzeń elektrycznych oraz 10% elementy urządzeń grzewczych, takich jak piecyki lub kominy. Niestety 53% respondentów jest przeświadczonych, że tlenek węgla (czad) można rozpoznać po zapachu.

Tylko co piąty badany wskazuje, że można go wykryć za pomocą specjalnych czujników. Jednak już 45% badanych docenia pomocność tych urządzeń w wykrywaniu zagrożenia. Czy Polacy korzystają jednak z detektorów? Nie. Tylko 18% ma zamontowane czujki dymu a 17% używa w domu czujników tlenku węgla. W celu podniesienia świadomości w sezonie grzewczym 2016/2017, Komenda Główna PSP przygotowała materiał promocyjny do kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Czad i Ogień. Obudź czujność”.

Podzieliliśmy się naszym doświadczeniem z lat ubiegłych, dzięki czemu z powodzeniem zrealizowana jest kampania informacyjna o zagrożeniach oraz promowane są zasady bezpiecznego zachowania się w obliczu zagrożeń. Przez cały sezon strażacy prowadzą szkolenia i spotkania informacyjne z tej tematyki.

Regularnie sprawdzaj wentylację w swoim domu

________________________________________________________________________

05 STY 2017

Czad i ogień. Obudź czujność w Grajewie

Czad i ogień. Obudź czujność w Grajewie
Czad i ogień. Obudź czujność w Grajewie

5 stycznia 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyło się spotkanie robocze poświęcone ogólnopolskiej kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność”, w którym udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, pracownicy Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych oraz funkcyjni Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu grajewskiego.

Oficjalnego rozpoczęcia dokonał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie st. bryg. Andrzej Jabłoński, który powitał zaproszonych gości i przedstawił tematy, które zostaną omówione w dalszej części spotkania: kampania społeczna „Czad i ogień. Obudź czujność” oraz dofinansowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych z ubiegłorocznych środków finansowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 36 mln zł.

Po krótkim wprowadzeniu głos zabrał zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie kpt. Arkadiusz Lichota. W prezentacji dotyczącej kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność” przedstawił dane statystyczne w zakresie liczby pożarów w budynkach mieszkalnych i liczbę osób poszkodowanych oraz jakie działania będą podejmowane w celu ograniczenia liczby pożarów i zatruć tlenkiem węgla. Szczególną uwagę zwrócono na niewystarczający poziom wiedzy mieszkańców na temat toksycznego działania tlenku węgla na organizm ludzki oraz lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

W trakcie spotkania ustalono, że w kampanię społeczną „Czad i ogień. Obudź czujność” w powiecie grajewskim będą zaangażowane wszystkie jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz służby i podmioty odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa. Pierwszy cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną zaplanowano na dzień 11 stycznia 2017 r.

W dalszej części spotkania kierownik sekcji kwatermistrzowsko – technicznej st. kpt. Daniel Lewczuk przedstawił szczegółową informację dotyczącą wielkości i zasad rozdziału środków finansowych z ubiegłorocznej dotacji MSWiA. W 2016 r. 11 jednostek OSP z terenu powiatu grajewskiego otrzymało dofinansowanie w łącznej wysokości 43.400 zł.

Na zakończenie spotkania funkcjonariusz samodzielnego stanowiska pracy ds. kontrolno – rozpoznawczych mł. bryg. Dariusz Wierzbicki przekazał wszystkim zebranym ulotki informacyjne dotyczące trwającej kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność”.

Opracowanie: kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie
Zdjęcia: sekc. Michał Milewski, str. Damian Trzaska, KP PSP w Grajewie

05 STY 2017

Czad i ogień. Obudź czujność w Grajewie

wszystkie aktualności