do góry

„Czad i Ogień. Obudź czujność."

Budowanie wiedzy o zagrożeniach

O tym, że świadomość w społeczeństwie na temat zagrożeń pożarowych w mieszkaniach jest niska, przekonaliśmy się po opublikowaniu badań zleconych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w październiku 2016 r. Wynika z nich, że za przyczynę pożarów 31% respondentów wymieniło w pierwszej kolejności zwarcie instalacji elektrycznej, 22% nieumyślne zaprószenie ognia, 13% pozostawienie włączonych urządzeń elektrycznych oraz 10% elementy urządzeń grzewczych, takich jak piecyki lub kominy. Niestety 53% respondentów jest przeświadczonych, że tlenek węgla (czad) można rozpoznać po zapachu.

Tylko co piąty badany wskazuje, że można go wykryć za pomocą specjalnych czujników. Jednak już 45% badanych docenia pomocność tych urządzeń w wykrywaniu zagrożenia. Czy Polacy korzystają jednak z detektorów? Nie. Tylko 18% ma zamontowane czujki dymu a 17% używa w domu czujników tlenku węgla. W celu podniesienia świadomości w sezonie grzewczym 2016/2017, Komenda Główna PSP przygotowała materiał promocyjny do kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Czad i Ogień. Obudź czujność”.

Podzieliliśmy się naszym doświadczeniem z lat ubiegłych, dzięki czemu z powodzeniem zrealizowana jest kampania informacyjna o zagrożeniach oraz promowane są zasady bezpiecznego zachowania się w obliczu zagrożeń. Przez cały sezon strażacy prowadzą szkolenia i spotkania informacyjne z tej tematyki.

Regularnie sprawdzaj wentylację w swoim domu

________________________________________________________________________

17 STY 2017

KP PSP Busko-Zdrój: Odprawa informacyjno-szkoleniowa w ramach kampanii społecznej - Czad i ogień. Obudź czujność

KP PSP Busko-Zdrój: Odprawa informacyjno-szkoleniowa w ramach kampanii społecznej - Czad i ogień. Obudź czujność
KP PSP Busko-Zdrój: Odprawa informacyjno-szkoleniowa w ramach kampanii społecznej - Czad i ogień. Obudź czujność

16 stycznia 2017 roku w siedzibie KP PSP w Busku-Zdroju odbyła się odprawa szkoleniowo–informacyjna, w której udział wzięli min:

 1. Poseł na Sejm RP, Pan Michał Cieślak.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy w Busku - Zdroju, Pan Waldemar Sikora.
 3. Przedstawiciele wójtów z terenu powiatu buskiego.
 4. Prezesi i Naczelnicy jednostek OSP włączonych do KSRG.
 5. Naczelnicy, Kierownicy komórek organizacyjnych KP PSP w Busku-Zdroju wraz z dowództwem JRG.

Na odprawie omówiono min:

 1. Tematykę związaną z ogólnopolską kampanią społeczną pod tytułem: „Czad i ogień. Obudź czujność”.
 2. Dotację dla jednostek OSP z KSRG oraz MSWiA.
 3. Podsumowano inspekcje gotowości operacyjnej jednostek OSP w 2016 roku. Przedstawiono także „Plan inspekcji gotowości operacyjnej na 2017 rok” oraz „Plan przeglądów operacyjno-technicznych na 2017 rok”.
 4. Działalność operacyjną za 2016 rok.
 5. Omówione zostały zagadnienia związane z „ptasią grypą” (procedury, zabezpieczenie, zadania do realizacji).
 6. Przedstawiono kierunki działań na rok 2017 w zakresie spraw operacyjnych i szkoleniowych.
 7. Poruszono temat wycofanych w 2016 roku pojazdów jednostek OSP z KSRG, a także legalizacji sprzętu ODO oraz wyposażenia zestawów R-1.

Na zakończenie narady przedstawicielom urzędów gmin przekazano kalendarze plakatowe PSP na rok 2017 z KG PSP w związku realizacją zadań dotyczących prewencji społecznej z przeznaczeniem dla szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu buskiego.

Opracowanie: mł. bryg. Marek Lis.
Zdjęcia: KP PSP Busko-Zdrój.

18 STY 2017

KP PSP Busko-Zdrój: Odprawa informacyjno-szkoleniowa w ramach kampanii społecznej - Czad i ogień. Obudź czujność

wszystkie aktualności