do góry

„Czad i Ogień. Obudź czujność."

Budowanie wiedzy o zagrożeniach

O tym, że świadomość w społeczeństwie na temat zagrożeń pożarowych w mieszkaniach jest niska, przekonaliśmy się po opublikowaniu badań zleconych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w październiku 2016 r. Wynika z nich, że za przyczynę pożarów 31% respondentów wymieniło w pierwszej kolejności zwarcie instalacji elektrycznej, 22% nieumyślne zaprószenie ognia, 13% pozostawienie włączonych urządzeń elektrycznych oraz 10% elementy urządzeń grzewczych, takich jak piecyki lub kominy. Niestety 53% respondentów jest przeświadczonych, że tlenek węgla (czad) można rozpoznać po zapachu.

Tylko co piąty badany wskazuje, że można go wykryć za pomocą specjalnych czujników. Jednak już 45% badanych docenia pomocność tych urządzeń w wykrywaniu zagrożenia. Czy Polacy korzystają jednak z detektorów? Nie. Tylko 18% ma zamontowane czujki dymu a 17% używa w domu czujników tlenku węgla. W celu podniesienia świadomości w sezonie grzewczym 2016/2017, Komenda Główna PSP przygotowała materiał promocyjny do kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Czad i Ogień. Obudź czujność”.

Podzieliliśmy się naszym doświadczeniem z lat ubiegłych, dzięki czemu z powodzeniem zrealizowana jest kampania informacyjna o zagrożeniach oraz promowane są zasady bezpiecznego zachowania się w obliczu zagrożeń. Przez cały sezon strażacy prowadzą szkolenia i spotkania informacyjne z tej tematyki.

Regularnie sprawdzaj wentylację w swoim domu

________________________________________________________________________

13 STY 2017

Szkolenie „Czad i ogień. Obudź czujność" w Warszawie

Szkolenie "Czad i ogień.Obudź czujność" w Warszawie
Szkolenie "Czad i ogień.Obudź czujność" w Warszawie

12 stycznia w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie miało miejsce szkolenie dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji w ramach kampanii informacyjnej MSWiA „Czad i ogień – Obudź czujność”, mającej na celu podniesienie świadomości społecznej o przyczynach i skutkach powstawania pożarów i zatruć tlenkiem węgla.

Podczas spotkania przedstawiono oraz omówiono bloki tematyczne w zakresie:

  • Założenia kampanii „Czad i ogień – Obudź czujność” na terenie woj. mazowieckiego, prelegent: oficer prasowy mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP; st. kpt. Karol Kierzkowski;
  • Zagrożenia związane z pożarami w obiektach mieszkalnych oraz zatrucia tlenkiem węgla w procesie komunikacji ze społeczeństwem, współpraca ze środkami masowego przekazu; st. bryg. Paweł Frątczak p.o. zastępca dyrektora Gabinetu KG PSP, rzecznik prasowy KG PSP;
  • Przyczyny powstawania pożarów oraz zagrożenia związane z powstawaniem tlenku węgla w obiektach mieszkalnych; mł. kpt. Krystian Pastuszka - Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy KW PSP w Warszawie;
  • Szkody kominowe – przyczyny oraz zagrożenia związane z użytkowaniem urządzeń grzewczo-kominowych; Mirosław Antos - Krajowa Izba Kominiarzy;

W szkoleniu brali udział oficerowie prasowi komendantów powiatowych/miejskich PSP oraz dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP z Warszawy i powiatów sąsiadujących. Na spotkaniu obecni byli również funkcjonariusze Policji z Komendy Stołecznej Policji, w tym Komend Rejonowych KSP, oraz Komend Powiatowych Policji z garnizonu stołecznej Policji. W szkoleniu brało udział w sumie 80 funkcjonariuszy PSP oraz Policji.

Było to trzecie szkolenie dla dedykowane strażakom i policjantom z terenu woj. mazowieckiego. Szkolenia ramach kampanii informacyjnej MSWiA „Czad i ogień – Obudź czujność” dla funkcjonariuszy z garnizonu Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu miały miejsce 8 grudnia w Ciechanowie oraz 14 grudnia w Radomiu.

W spotkaniu wzięli udział:

  • st. bryg. Jarosław Kurek – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
  • st. bryg. Paweł Frątczak p.o. zastępca dyrektora Gabinetu Komendant Głównego, rzecznik prasowy komendanta głównego PSP,
  • Mirosław Antos – wiceprezes Krajowej Izby Kominiarzy,
  • Renard Fornalski – prezes oddziału warszawskiego Krajowej Izby Kominiarzy.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Karol Kierzkowski.

13 STY 2017

Szkolenie "Czad i ogień. Obudź czujność" w Warszawie

wszystkie aktualności