do góry

Informacje Komendanta Głównego PSP

  • Znaleziono 7 wiadomości.

Prace nad programem zbiegają się w czasie ze zmianą systemową jaka czeka Państwową Straż Pożarną w obszarze kształcenia...

Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży

Niniejsze zasady regulują postępowanie w związku z udzielaniem przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej

Zasady udzielania przez komendanta głównego Pań

Pismo wyjaśnia motywy działania podejmowane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie porządkowania bardzo istotnego obszaru jakim jest polityka kadrowa i płacowa w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

Odpowiedź na wystąpienie Pana Roberta Osmyckiego